H60102TUl Hra na nástroj I

Hudební fakulta
léto 2023
Rozsah
0/2/28. 15 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr.art. Pavel Bureš (cvičící)
Garance
Mgr.art. Pavel Bureš
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Absolvování předmětu H60102TUz Hra na nástroj I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V návaznosti na bakalářské studium předmět rozvíjí interpretační dovednosti studenta směrem k vysoké odbornosti na poli praktického provádění jednotlivých skladeb. Oproti bakalářskému studiu je předmět zaměřen na studium a interpretaci náročných skladeb tubového repertoáru napříč stylovými obdobími. Cílem studia je také ovládání nástroje a interpretačních rozdílností na takové úrovni, aby student již mohl úspěšně aspirovat na místa v orchestrech a komorních souborech. Součástí výuky předmětu je uspořádání půlrecitálu, popřípadě příprava na interpretační soutěž.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- ovládat dle výběru některá vrcholná díla tubového repertoáru (viz osnova) včetně používání soudobých interpretačních technik používaných ve skladbách 20. a 21. století;
Má již početnou zkušenost s veřejným vystupováním a bude schopen:
- adekvátně načasovat svůj výkon (časování hráčské kondice);
- intenzívně se připravit na absolventský projekt formou ohrávání jednotlivých skladeb celovečerního recitálu;
Osnova
 • Učební osnova může dle výběru obsahovat např. tyto skladby:
 • John Williams: Koncert pro tubu a orchestr
 • John Stevens: Salve Venere, salve Marte
 • Juraj Filas: Sonáta
 • Milan Slavický: Echa pro sólovou tubu
 • Krzysztof Penderecki: Capriccio
 • Roger Steptoe: Sonata
 • Bozza Eugène: Allegro et Finale, Prélude et Allegro
 • Edward Gregson: Alarum
 • Torbjörn Lundquist: Landscape
 • Roland Szentpali: Concerto
 • Müller-Weinberg: Vier Kapitel für Tuba solo
 • Anthony Plog: Koncert
Literatura
  povinná literatura
 • Partitury vybraných skladeb pro tubu
  doporučená literatura
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
 • Randolph, D. M.: New Techniques in the Avant-Garde Repertoire for Solo Tuba, The Univeristy of Rochester, 1977
 • Frederiksen, B.: Arnold Jacobs Song and Wind. Windsong Press, ISBN 0-9652489-0-9
 • Steenstrup, K.: Teaching Brass. The Royal Academy of Music, Aarhus 2007
 • Bobo, R.: Mastering of Tuba. Editions Bim 1996
Výukové metody
individuální lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet - komisionální
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2024.