H601021l Instrument Playing I

Faculty of Music
Summer 2023
Extent and Intensity
2/0/0. 8 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. MgA. Martin Opršál (lecturer)
Kamil Slezák (lecturer)
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (lecturer)
MgA. Radek Tomášek (lecturer)
Guaranteed by
prof. MgA. Martin Opršál
Percussion Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Percussion Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H601021z Instrument Playing I )
Absolutorium předmětu Hra na nástroj (bicí nástroje) bakalářského stupně studia na HF JAMU, případně jiné vysoké umělecké škole.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
V návaznosti na bakalářské studium předmět rozvíjí interpretační dovednosti studenta směrem k vysoké odbornosti na poli praktického provádění jednotlivých skladeb. Oproti bakalářskému studiu je předmět zaměřen na individuální interpretační zaměření každého studenta. Ten má v navazujícím magisterském studiu možnost volby nástroje či okruhu nástrojů podle svého dosavadního repertoárového a stylového směřování. Tomu je přizpůsoben výběr repertoáru pro studium i pro ročníkový koncert.
Learning outcomes (in Czech)
Na základě intenzívní individuální přípravy bude student po absolvování předmětu schopen:
- ovládat dle výběru některá vrcholná díla repertoáru dle svého zaměření (viz osnova);
- tvůrčím způsobem promýšlet dramaturgii svých koncertů tak, aby tvořila kompaktní celky.
Má již početnou zkušenost s veřejným vystupováním a bude schopen:
- adekvátně načasovat svůj výkon (časování hráčské kondice);
- intenzívně se připravit na ročníkový celovečerní koncert formou ohrávání jednotlivých skladeb;
Syllabus (in Czech)
 • MELODICKÉ NÁSTROJE
  Výběr skladeb pro koncertní vystoupení; dramaturgii provede po konzultaci s pedagogem sám student, podle svého dosavadního směřování; výsledkem má být dramaturgicky vyvážené a studenta po všech stránkách dobře reprezentující vystoupení
 • Repertoár pro virtuózní typ hráčů: Raymond Helble: Toccata Fantasy E flat minor (Keyboard Percussion Publ., 1980), John Serry: Night Rhapsody (Keyboard Percussion Publ., 1980), Pius Cheung: Etudy (Pius Cheung)
 • Repertoár pro experimentální typ hráčů: Nebojša Jovan Živković: Tensio op. 11 (Moeck, 1988), Jean-Pierre Drouet: Un chien dehors (Gérard Billaudot, 1996), Hans Werner Henze: Five Scenes from the Snow Country (Schott, 1982), Volker David Kirchner: Dybuk (Schott, 1996), Shin Ichiro Ikebe: Monovalence I (Ongaku No Tomo, 1975), Boguslaw Schäffer: Constructions (Moeck, 1974)
 • Pro univerzální typ hráčů vhodné tituly z obou uvedených skupin, i z předchozího semestru

 • SESTAVY BICÍCH NÁSTROJŮ
  Využití méně obvyklých bicích nástrojů - Morton Feldman: King of Denmark (Edition Peters, N. Y., 1965), John Cage: 27´ 10. 554´´ (Henmar Press, N. Y., 1973), Marta Ptaszyńska: Space model for solo percussion (Theodore Presser Company, Pennsylvania, 1984), Alois Piňos: Tlučte a bude vám otevřeno (rukopis, nevydáno), Dan Dlouhý: Odjinud jinam (rukopis, nevydáno). Pro sestavu bicích nástrojů a klavír např. Martin Christoph Redel: Music für Klavier und Schlaginstrumente (Bote und Bock, Berlin, 1970)

 • MALÝ BUBEN
  Příprava na koncertní vystoupení; výběr skladby si po konzultaci s pedagogem určí sám student; možnost interpretace vlastní skladby, jež by reflektovala hudební a řemeslnou vyzrálost interpreta
 • Pro improvizačně schopné jednince např. Wolgang Reifeneder: Crossover for Snare Drum (Norsk Musikforlag)
 • Z tradičnějších skladeb např. Áskel Másson: Prím (BIM, 1991), Nebojša Živković: Pezzo da concerto No. 1, op. 15 (Musica Europea), Mitch Markovich: Tornado (Creative Concepts Publishing)
Literature
  recommended literature
 • KARKOSCHKA, Erhard. Das Schriftbild der Neuen Musik. Mainz, Schott, 1970.
 • DIERSTEIN, Christian a kol. The Techniques of Percussion Playing. Basel, Bärenreiter, 2018.
 • HLADÍK, Petr. Zápis a interpretace hudby pro bicí nástroje ve 20. století. Diplomová práce. Brno, JAMU, 2000.
Teaching methods (in Czech)
Přednáška - individuální výuka.
Assessment methods (in Czech)
Klasifikovaný zápočet - komisionální
Ročníkový koncert v trvání 60 minut
Účast ve výuce minimálně 75%
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2023, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2023/H601021l