H60101HOl Instrument Playing I

Faculty of Music
Summer 2023
Extent and Intensity
0/2/22. 12 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Jurij Likin (lecturer)
doc. MgA. Pavel Tylšar (lecturer)
Guaranteed by
doc. Jurij Likin
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu H60101HOz - Hra na nástroj I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Oboe (programme HF, B-HUDUM)
 • Oboe (programme HF, Hdech:B)
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je další rozvoj interpretačních znalostí a nástrojových dovedností získaných na předešlém vývojovém stupni. Rozvoj profesionální orientace v interpretaci hudby barokní, klasické, romantické i moderní. Důraz je kladen na zdokonalení techniky, tónovou vytříbenost a stavbu frází.
Learning outcomes (in Czech)
Student zvládá technicky náročné skladby a je schopen samostatné interpretace koncertní literatury různých stylových období.
Syllabus (in Czech)
 • Prohloubení znalostí a dovedností v oblasti umění hry na hoboj pomoci metodiky nastudování doporučených skladeb různých slohových období, seznámení s odbornou literaturou a reflektování teoretických poznatků a praktických dovedností formou písemné semestrální práce.
 • Doplňování repertoáru o tituly dosud nestudovaných stylů a autorů, pro něž nebyl dostatečný prostor v předchozím studiu. Nastudování etud pro zdokonalování v technice a tónových možnostech hry na hoboj. Rozšiřování dovedností studenta směrem k současným interpretačním trendům (studium dvojitého staccata, hra flažoletů, používání moderní dechové techniky).
 • Technická cvičení - etudy - výběr :
  Luft, J. H.: 24 Etud
  Ferling, F. W.: 48 Etud, Op. 31, 144 Präludiem und Etuden für Oboe, 1. a 2. díl
  Rodé, P.: 24 Caprices en forme d´etudes.
 • Nastudováním doporučených skladeb se rozumí příprava a realizace na úrovní koncertního provedení minimálně dvou přednesových skladeb pro vystoupení na interpretačních seminářích, semestrální zkoušce a děkanské zkoušce.
 • Podíl skladeb barokního období za doprovodu cembala a skladeb za doprovodu klavíru je 1:1.
  Návrh přednesových skladeb:
  Telemann, G. Ph.: 12 Fantazií (č. 1.-4., 6.-7., 8 a 10),
  Bach, J. S. / Bach, C. Ph. E.: Sonáta g moll BWV 1020/ H. 542.5.,
  Händel, G. F.: Sonáta c moll, Sonáta g moll
  Bach, C. Ph. E.: Sonáta g moll,
  Vivaldi, A.: Sonáta c moll
  Chedeville, N. (Vivaldi, A.): Sonáta č. 6 g moll z Il Pastor Fido,
  Telemann, G. Ph.: Sonáta e moll, Sonáta g moll, Sonáta B dur,
  Bozza, E.: Conte Pastorale,
  Saint-Saëns, C.: Sonáta,
  Sancan, P.: Sonatina,
  Kalliwoda, J. W.: Morceau de Salon, Op. 228,
  Schumann, R.: Tři romance, Adagio a Allegro,
  Devienne, F.: Sonáty,
  Krommer – Kramář, F.: Koncert F dur Op. 52.
Literature
  recommended literature
 • Schaeferdieck, M.: Foundations of Oboe Playing, Wargau: Accolade Musikverlag, 2009, ISBN 3-9805707-2-X. ISMN M-50135-550-1
 • Rothwell, E.: Guide to Oboe, Reed Making, Oboe Technique
 • Schuring, M.: Oboe Art and Method, New York: Oxford University Press, 2009, ISBN 978-0-19-537458-2
 • Sprenkle, R., Ledet, D.: The Art of Oboe Playing, 1961, ISBN 0-87487-040-2
 • Passin, G.: Die Spieltechnik der Oboe
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
Teaching methods (in Czech)
2 individuální lekce týdně, kontrolovaná samostatná příprava, vystoupení na semináři
Assessment methods (in Czech)
jedno bodované vystoupení na Interpretačním semináři
klasifikovaný zápočet – komisionální
potvrzení hodnocení za LS tzv. děkanskou zkouškou
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2024, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (Summer 2023, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2023/H60101HOl