H60023VIl Dějiny a literatura nástroje II

Hudební fakulta
léto 2023
Rozsah
1/0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. David Šlechta, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jan Řezníček
Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60023VCz - Dějiny a literatura nástroje II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty s předními osobnostmi violové hry u nás i v zahraničí, přibližuje jednotlivé školy a porovnává jejich východiska. Sleduje rozvoj technických nároků v průběhu posledních dvou století a všímá si violy jako sólového a komorního nástroje. V neposlední řadě přináší informace o významných violových školách a o metodické literatuře.
Výstupy z učení
Student má znalosti o historickém vývoji strunných nástrojů a vývoji violy. Má přehled o významných houslařských školách u nás i v zahraničí a o koncertní literatuře sólové i komorní. Orientuje se v literatuře metodické. Dokáže aplikovat své znalosti při vystoupeních na koncertních pódiích i při pedagogické činnosti.
Osnova
 • Viola v komorní hudbě (duo, trio …)
 • Smyčcové kvarteto
 • Přední čeští a světoví violisté
 • Významní violisté 20. a 21. století
 • Violová literatura ve světové hudbě 20. století
 • Paul Hindemith - violista, skladatel
 • Violové školy u nás a v zahraničí
 • Významní čeští violisté a violisté v zahraničí
Literatura
  doporučená literatura
 • Květ, J. M.: Jiří Herold - violista. Edice ,,Kdo je", sv. 75, Praha 1947
 • Černušák, G. : Dějiny evropské hudby. Praha, Panton 1964
 • Riley M.W.: The history of the viola. United States s.n., 1993
 • Burney, C. : Hudební cestopis 18. věku. Praha, Státní hudební vydavatelství 1966
 • Šmolík, J.: Ladislav Černý – violista. Supraphon, Praha 1977
 • Žídek, F.: Čeští houslisté (violisté) tří staletí. Panton, Praha 1982
 • Šlechta D.: Zapomenutý svět violy d'amore. JAMU, Brno 2018
Výukové metody
Přednáška, řízená diskuse
Metody hodnocení
Zápočet, SZZ
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2024.