H40088TUl Dějiny a literatura nástroje II

Hudební fakulta
léto 2023
Rozsah
1/0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr.art. Pavel Bureš (přednášející)
Garance
Mgr.art. Pavel Bureš
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Absolvování předmětu H40082TUz Dějiny a literatura nástroje II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Poskytnout studentům znalosti v oblasti dějin a literatury tuby, potřebných pro výkon povolání koncertního interpreta a pedagoga hry na tubu. Poskytnout studentům systémovou přípravu na SZZ. Hlavním cílem předmětu je zprostředkovat široký přehled o literatuře tuby 20. století a 21. století. Důraz je kladen na získání detailnějšího přehledu vzniku skladeb i jejich historických souvislostí (hudební charakter, stylové zařazení, stupeň obtížnosti, míru virtuozity), stejně jako získání orientace v problematice transkripcí sólových skladeb pro tubu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- prokazovat široké znalosti v oblasti historie basových a kontrabasových nátrubkových nástrojů od poloviny 19. století po současnost;
- orientovat se v sekundární literatuře včetně zahraničních pramenů;
- orientovat se v historických souvislostech vzniku a vývoje basových a kontrabasových nátrubkových nástrojů daného období, stejně jako v podrobném vysvětlení konstrukčního vývoje těchto nástrojů;
- popsat různé konstrukční typy nástrojů, zná historii jejich využívání v dobové hudební praxi a uvědomuje si souvislosti s aktuální problematikou hry na nátrubkové nástroje.
Osnova
 • Počátky využití basových nátrubkových nástrojů pro sólovou hru.
 • Problematika transkripcí v tubovém repertoáru.
 • Sólová literatura pro tubu po 2. světové válce - P. Hindemith, R. V. Williams. W. Craft a další.
 • Sólová literatura pro tubu v 70. - 90. letech 20. století.
 • Současná sólová literatura pro tubu.
 • Československá a česká sólová literatura pro tubu.
 • Současná metodická literatura pro tubu
  - školy
  - etudy
  - denní cvičen
 • Tuba v komorních ansámblech.
  - kvinteta (Canadian Brass)
  - brassbandy / brass ensembles (Phillip Jones, German Brass)
  - skladatelé /aranžéři
Literatura
  povinná literatura
 • Partitury vybraných skladeb pro tubu
  doporučená literatura
 • Larson, A. B.: Investigating “experimentalism” a case study of the tuba and its repertoire. University of Wisconsin, Milwaukee, 2013
 • Morris, R. W.: Guide to the Tuba Repertoire: The New Tuba Source Book. Indiana University Press 2006, ISBN 0253347637
 • Kratochvíl, J.: Dějiny a literatura dechových nástrojů (skripta). AMU, Praha 1992.
 • Randolph, D. M.: New Techniques in the Avant-Garde Repertoire for Solo Tuba, The Univeristy of Rochester, 1977
Výukové metody
hromadná výuka, diskuze na téma historie, návštěva archívů
Metody hodnocení
zápočet, SZZ
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2024.