HPH037l Umělecký výkon

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
0/0/480. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Richard Fajnor (cvičící)
MgA. doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. (cvičící)
MgA. Jan Kavan, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD. (cvičící)
prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. (cvičící)
Ing. MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (cvičící)
prof. Martin Smolka (cvičící)
doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Doktorské studium HF – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Doktorské studium HF – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
TYP_STUDIA ( D )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Posluchač připravuje a odborně zpracovává a kontinuálně realizuje během svého studia řadu uměleckých projektů z oblasti kompozice a multimediální kompozice. Realizovaný výstup doplňuje projektová dokumentace a záznam realizované produkce. Školenec konzultuje aspekty přípravy a realizace projektu se školitelem, případně vybraným konzultantem a předkládá jeho dosažené výsledky oborové radě.
Osnova
 • 1. Zadání projektu, jeho specifika.
 • 2. Zahájení projektu (výběr vhodných metod a nástrojů, plánovací a přípravná fáze).
 • 3. Průběžné zpracování dle metod projektového řízení a konzultace průběžných výsledků.
 • 4. Realizace projektu.
 • 5. Likvidace a uzavření projektu.
 • 6. Zpracování a prezentace výsledků projektu.
Literatura
 • NIERHAUS, Gerhard. Algorithmic Composition: Paradigms of Automated Music Generation. Wien: Springer-Verlag, 2009. ISBN 978-3-211-77539-6.
 • ASSAYAG, Gérard. Computer Assisted Composition today. Cambridge: MIT Press, 2013. ISBN 978-0-262-01868-5.
 • READ,Herbert.: The Philosophy of Modern Art. London, 1975.
 • COLLINS, Nicolas. Handmade Electronic Music - The Art of Hardware Hacking. New York Routledge, 2009.
 • KREJČÍ, Hana. Specifika uměleckých projektů. 2013. 80 s. ISBN 978-80-7460-050-0.
 • RUSH, Michael. New media in late 20the-century art. Reprinted. London: Thames & Hudson, 2003. ISBN 0-500-20329-6.
 • GOTTSCHALK, Jennie. Experimental Music Since 1970. Bloomsbury: Bloomsbury Academic, 2016. ISBN 1628922478.
 • HAYLES, Katherine, N. Writing Machines. Cambridge, MA: The MIT Press, 2002. IXIA, Public Art Think Tank. Public Art: A Guide to Evaluation. Ixia, 2014.
 • LUCIE-SMITH, Edward. Art today: Součané světové umění. Praha: Slovart, 1996. SBN 80-85871-97-1.
 • NIERHAUS, Gerhard. Algorithmic Composition: Paradigms of Automated Music Generation. Wien: Springer-Verlag, 2009. ISBN 978-3-211-77539-6.
 • LOVEJOY, Margot. Digital Currents: Art in The Electronic Age. London: Routledge, 2004.
 • MÉREDIEU, Florence de. Digital and Video Art, Edinburgh: Chambers Harrap Publishers, 2005.
 • COPE, David. Techniques of the Contemporary Composer. U.S.: Schirmer, 1997. ISBN 10: 0028647378/ISBN 13: 9780028647371.
 • FRIELING, Rudolf, DANIELS, Dieter. Media Kunst Netz/Media Art Net. Wien-New York: Springer, 2004.
 • DOLEŽAL, Jan a A KOL. Projektový management dle IPMA. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4275-5.
Metody hodnocení
obhajoba projektu před oborovou radou
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2023, léto 2024, léto 2025.