HPH034l Základy vědecké a pedagogické práce

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
0/26/48. bloková výuka + domácí příprava, celkem 72 hodin/semestr. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
MgA. Mgr. Markéta Musilová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jindra Bártová
Doktorské studium HF - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Doktorské studium HF - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
TYP_STUDIA ( D )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je pomoci posluchači prozkoumat vstup do světa vědeckého bádání, nastavit potřebné mantinely a ujasnit základní aspekty vědecké práce. V rámci výuky se student seznámí se základními teoriemi a metodami, které potřebuje k zajištění standardů na úrovni vědecké a pedagogické práce.
Osnova
  • 1/ Struktura DDP (postup zpracování DDP, její náležitosti)
  • 2/ Věda a vědecké metody (co to je věda? Metoda, metodologie; Metody vědeckého zkoumání specifické pro umění, Normativní versus deskriptivní přístup; Abstrakce - konkretizace; Analýza - syntéza; Indukce - dedukce, výzkum uměním)
  • 3/ Hypotéza a její formulace.
  • 5/ Etika vědecké práce
  • 6/ RIV a RUV
Literatura
  • ZELINSKÝ, Miroslav. Registr uměleckých výkonů. V Praze: AMU, 2010. ISBN 978-80-7331-175-9.
  • MIOVSKÝ, Michal, Ivo ČERMÁK a Vladimír CHRZ. Umění ve vědě a věda v umění: metodologické imaginace. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-1707-4. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:4fc50cd0-a8f4-11e7-ae0a-005056827e52
  • VANOVÁ, Kateřina a Martin ZIELINA. Etika pro vědecko-výzkumné pracovníky. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010. ISBN 978-80-87240-34-2.
  • NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. Jak pracuje věda. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7727-0.
  • Kde končí umění a začíná věda, a naopak?: sborník prací z konference pořádané u příležitosti 60. výročí založení Akademie múzických umění v Praze, dne 23. října 2006 v Praze. Praha: Akademie múzických umění v Praze ve spolupráci s Centrem základního výzk
Metody hodnocení
Závěrečné kolokvium
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2023.