HPH030l Teorie kompozice

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
0/24/72. bloková výuka, 4 týdenní bloky á 6 hodin kontaktní výuky + domácí příprava ve výši 72 hodin/semestr. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Richard Fajnor (cvičící)
MgA. doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. (cvičící)
MgA. Jan Kavan, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD. (cvičící)
prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. (cvičící)
Ing. MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (cvičící)
prof. Martin Smolka (cvičící)
doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Doktorské studium HF – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Doktorské studium HF – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
TYP_STUDIA ( D )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplň předmětu vychází z odborné literatury zaměřené zejména na současné poznatky prezentované na úrovni mezinárodních žurnálů specializovaných na oblast kompozice a multimediální kompozice. Pedagog směřuje a konzultuje aktivity studenta a jeho konkrétní výsledky při uplatňování nabytých znalostí, ať už metodou simulace projektů nebo skutečně reálně dosažených výsledků školence v praxi. V rámci předmětu školenec připravuje a studuje texty pro aktivní vystoupení na konferencích či pro kontaktní výuku.
Osnova
 • 1. studium odborných textů a jejich výklad
 • 2. konzultace konkrétních úkolů z oblasti kompozice a multimediální kompozice
 • 3. vyhledání a doporučení vhodných odborných konferencí jak pro pasivní tak aktivní účast a konzultace přípravy příspěvku
 • 4. další doporučení vhodných pro umělecký rozvoj posluchače
 • 5. úvahy nad strategií svého vlastního uměleckého a producentského rozvoje
 • 6. konzultace průběžných výsledků
 • 7. prezentace všech výsledků v rámci závěrečného kolokvia
Literatura
 • DANIELS, Dieter, NAUMANN, Sandra, THOBEN, Jan. Audiovisuology 2: essays: histories and theorie of audiovisual media and art. Köln: König, 2010. ISBN 978-3-86560-687-7.
 • MANOVICH, Lev. The Language of New Media. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2001. ISBN 978-0-262-63255-3.
 • SALTER, Chris. Entangled. Technology and the Transformation of Performance. Cambridge/London: The MIT Press, 2010. ISBN 978-0-262-19588-1.
 • FALTIN, Peter. Funkcia zvuku v hudobnej štruktúre. Bratislava: Štátne hudobné vydavateľstvo, 1966.
 • VOJTĚCHOVSKÝ, Miloš. Co je ještě nového na nových mediích? [online]. Dostupné z: http://www.advojka.cz/archiv/2008/40/co-je-jeste-noveho-na-novych-mediich
 • PACKER, Randall, JORDAN, Ken. Multimedia: From Wagner to Virtual Reality. New York: W.W. Norton, 2002. ISBN 978-0-393-32375-7.
 • CSERES, Jozef , MURIN, Michal. Od analógového k digitálnímu. Banská Bystrica: Akadémia umení, Fakulta výtvarných umení, 2010. ISBN 80-89078-78-3.
 • SEXTON, Jamie. Music, sound and multimedia: from the live to the virtual. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007. ISBN 978-0-7486-2534-5.
 • McLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím. Praha: Odeon, 1991. ISBN 80-207-0296-2.
 • COOK, Nicolas. Analysing musical multimédia. Oxford: Oxford University Press, 1998. ISBN 0-19-816737-7.
 • MATEJ, Daniel. Úvod do studia multimédií a multimediálního umění (dějiny, teorie, pojmosloví, bibliografie) [online]. Dostupné z: http://www.jamu.cz/img/esf/projekty-jamu/001_uvod-do-studia-medii-a-multimedialniho-umeni.pdf
 • KYONG, Wendi Hui, KEENAN, Thomas, eds. New Media – Old Media: A History and Theory Reader. New York: Routledge, 2006. ISBN-13 978-0415942249.
Metody hodnocení
kolokvium
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2022/HPH030l