HF1107Cl Volitelný klavír III

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
0/1/3. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Magdaléna Hrudová (přednášející)
MgA. Vanesa Ignatova - Grabon (přednášející)
Mgr. Pavel Kratochvíl (přednášející)
doc. Mgr. Vladimíra Sláviková (přednášející)
Garance
Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
HF1107Bl Volitelný klavír II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je skutečnost, aby student zvládl specifiku hry, kterou bude potřebovat při praxi pedagoga (např. základní umělecké školy, konzervatoř). Zařazení tohoto studia vychází z potřeb sociálních partnerů školy – tedy zejména z oblasti ZUŠ a konzervatoři. Cílem předmětu je obohatit a připravit studenta do hudební a vyučovatelské praxe, kde se klade důraz na přiblížení její problematiky. Výuka rozvijí základy klavírní hry, kdy na konci bude student schopen získáné praktické a teoretické dovednosti volně používat ve své umělecko-pedagogické praxi.
Osnova
  • Volitelný klavír je odborně zaměřen na výuku hry na klavír pro studenty všech oborů. Jeho cíl je získat orientace na klaviatuře a rozvíjet konkrétní technické dovednosti, hudební představivost v mnohohlasech a vyspělosti určené pro daný obor, které v budoucnu student použije při své praxi jako pedagog a interpret. Předmět také podporuje celkový rozvoj hudebního myšlení.
Informace učitele
Podrobné informace o výuce v jednotlivých specializacích naleznete ve studijních materiálech předmětu
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023, léto 2024, léto 2025.