HF1107Bl Volitelný klavír II

Faculty of Music
Summer 2022
Extent and Intensity
0/1/3. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
MgA. Magdaléna Hrudová (lecturer)
MgA. Vanesa Ignatova - Grabon (lecturer)
Mgr. Pavel Kratochvíl (lecturer)
doc. Mgr. Vladimíra Sláviková (lecturer)
Guaranteed by
Piano Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Piano Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
HF1107Al Optional Piano I
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je skutečnost, aby student zvládl specifiku hry, kterou bude potřebovat při praxi pedagoga (např. základní umělecké školy, konzervatoř). Zařazení tohoto studia vychází z potřeb sociálních partnerů školy – tedy zejména z oblasti ZUŠ a konzervatoři. Cílem předmětu je obohatit a připravit studenta do hudební a vyučovatelské praxe, kde se klade důraz na přiblížení její problematiky. Výuka rozvijí základy klavírní hry, kdy na konci bude student schopen získáné praktické a teoretické dovednosti volně používat ve své umělecko-pedagogické praxi.
Syllabus (in Czech)
  • Volitelný klavír je odborně zaměřen na výuku hry na klavír pro studenty všech oborů. Jeho cíl je získat orientace na klaviatuře a rozvíjet konkrétní technické dovednosti, hudební představivost v mnohohlasech a vyspělosti určené pro daný obor, které v budoucnu student použije při své praxi jako pedagog a interpret. Předmět také podporuje celkový rozvoj hudebního myšlení.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2023, Summer 2024, Summer 2025.
  • Enrolment Statistics (Summer 2022, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2022/HF1107Bl