HF1001l Analýza hudebních skladeb

Faculty of Music
Summer 2022
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Music Theory Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Theory Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 12:40–14:15 208
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní vhled do analýzy děl evropské artificiální hudby; sledována bude nejen samotná hudebně-teoretická analýza hudební struktury, ale také širší začlenění skladeb do hudebně-historického kontextu a následná demonstrace vývoje hudebních forem, žánrů a stylů.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen definovat základní stylové znaky analyzované skladby. Student je schopen provést základní hudebně-teoretickou analýzu hudebních děl evropské hudby. Student ovládá metodiku hudebně analytických postupů a dokáže je aktivně aplikovat.
Syllabus (in Czech)
  • Analýza vybraných děl hudebních stylů a skladatelských osobností 20. století: 1) Impresionismu 2) Druhé vídeňské školy I 3) Druhé vídeňské školy II 4) Neoklasicismu, neobaroka a neofolklorismu 5) Mikrointervalové kompozice 6) Multiserialismu 7) Elektronické/elektroakustické kompozice 8) Témbrové hudby 9) Minimalismu 10) Postmoderní tvorby I 11) Postmoderní tvorby II 12) Postmoderní tvorby III 13) Základy schenkerovské analýzy
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2020, Summer 2021, Summer 2023.
  • Enrolment Statistics (Summer 2022, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2022/HF1001l