HF0175l Hra partitur II

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
0/1/3. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. MgA. Tomáš Krejčí (cvičící)
doc. Mgr. Emil Skoták (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Emil Skoták
Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
úspěšné zakončení zimního semestru a udělení zápočtu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hra partitur symfonií období romantismu a novější (velké obsazení: dřevěných a žesťových dechových nástrojů, harfa, klavír, bicí a smyčce) Hra partitur vokálních skladeb období romantismu (použití transpozic u dechových nástrojů) Hra partitur komorních skladeb soudobé hudby, poznávání nových kompozičních technik Hra klavírních výtahů 20. století a soudobé hudby Schopnost vedení korepetic a ansámblových zkoušek se zpěváky na projektech HF Jamu s přihlédnutím k individuálním schopnostem studenta
Výstupy z učení
Hra partitury romantické symfonie (dvě věty) Hra partitury komorní skladby soudobé hudby Vedení ansámblových zkoušek na projektech Komorní opery HF JAMU
Osnova
  • Hra partitur symfonií romantismu (obsazení dechových i strunných nástrojů)
  • Hra partitur novoromantismu s velkým obsazením nástrojů s přihlédnutím k nové instrumentaci a kompozičním technikám
  • Práce s partiturou, výběr melodických nástrojů, rozšíření o bicí nástroje, harfu, klavír, využití znalosti transpozic
  • Hra partitur vokálních skladeb období romantismu, výběr sborových hlasů a instrumentálního doprovodu a jejich spojení
  • Hra klavírních výtahů oper 20. století a soudobé hudby
  • Vedení ansámblových zkoušek na hudebně dramatických projektech Studia Devítka a Komorní opery HF JAMU
Výukové metody
Cvičení, metody vytváření dovedností, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet, analýza výsledku činnosti studenta v příslušném semestru (hudební spolupráce na projektech studentů operní režie nebo projektech Studia Devítka), praktická zkouška a hodnocení
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.