HF0174l Score Playing I

Faculty of Music
Summer 2022
Extent and Intensity
0/1/3. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. MgA. Tomáš Krejčí (seminar tutor)
doc. Mgr. Emil Skoták (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. MgA. Tomáš Krejčí
Composition and Multimedia Creation Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
úspěšné absolvování zimního semestru
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
schopnost čtení a hry sborových partitur a klavírních výtahů z listu, čtení a hry orchestrálních partitur období klasicismu

Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- čtení sborových partitur tří až čtyřhlasé faktury
- transponovat snadnější klavírní sazby do jiných tónin
- hry snadnějších klavírních výtahů
- korepetičního hraní snadnějších klavírních výtahů
Syllabus (in Czech)
 • Schopnost čtení a hry sborových a orchestrálních partitur

  zvládnutí čtení sborových partitur tří
  až čtyřhlasé faktury: sbory ženské, mužské, smíšené
  - bezpečná hra sborových partitur na klavír, zvládnutí c-klíčů
  - příprava pro čtení a hru orchestrálních partitur orchestrálních
  - hra klavírních výtahů z listu (dvou i čtyřručních)
  - transpozice snadnějších klavírních sazeb do jiných tónin Postupný přechod od
  čtení a hry partitur sborových k partiturám orchestrálním, období
  klasicismu (Haydn, Mozart, Beethoven a d.)
  - prohlubování všech typů dovedností
  včetně hry klavírních výtahů z listu
  - korepetiční hraní klavírních výtahů -
  metoda "vtahování melodie do doprovodu"
Literature
 • Burghauser, J. - Eben, P.: Čtení a hra partitur, Supraphon, Praha 1990. info
 • Reuter, F.: Praktisches Partiturspielen, Halle 1951. info
 • Riemann,H.: Anleitung zum Partiturspiel, Lipsko1902. info
Teaching methods (in Czech)
cvičení
Assessment methods (in Czech)
zkouška
Poznámka k ukončení předmětu: Výstupem studia předmětu bude praktická účast na projektu Komorní opery HF Jamu formou hudebním nastudování díla se zpěváky nebo nastudování a provedení (klavírní spolupráce při vystoupení) ve Studiu Devítka.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Summer 2021, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2022, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2022/HF0174l