HF0123l Teorie interpretace I

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
1/1/4. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr.art. Ľuboš Bernáth, ArtD. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování zimního semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Teorie interpretace I je nabídnout studentům inovativní teoreticko-analytický pohled na vybrané skladby z historického období baroka 17. a 1.pol. 18. století. Teorie interpretace II má ambice výrazným způsobem posilnit a přispět k interpretační kvalitě a jistotě daného interpretačního výkonu. Důležitou součástí předmětu je jasným způsobem charakterizovat vývojovou fázi konsonanční teorie baroka, se zvláštním zřetelem na souzvučné jevy v tonálně-funkční harmonii, a zároveň přiblížit studentům charakteristické kompoziční techniky a hudební druhy barokní hudby.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy barokní hudby;
- porovnat a vyzdvihnout rozdíly v jednotlivých hudebních typech a druzích barokní hudby;
- aplikovat určité všeobecné teoreticko – analytické modely a principy na konkrétní vybranou skladbu;
- orientovat se v principech tonálně-funkční harmonie a definovat konkrétně typy harmonické kadence
- charakterizovat barokní typy vícehlasu: polyfonie, monodie a homofonie
Osnova
 • 1. Přestavba harmonie okolo roku 1600:
 • - Přechod mezi renesančními a barokními zákonitostmi
 • - Prima pratica versus seconda pratica
 • - Monteverdi a jeho klíčové historické postavení v daném procesu přestavby
 • - Vertikalizace jako klíčový reformní princip v renesanci a v raném baroku
 • 2. Filipovy zákony vývoje harmonie:
 • - Zákon kontrastu, zákon přeměny následnosti na současnost, zákon harmonické korelace
 • - Dialektické zákonitosti a jejich významný vliv na hudební dílo
 • - Dynamika a statika v hudbě všeobecně
 • 3. Barokní harmonie:
 • - Jak bude vypadat budoucnost?
 • - Generálbasová technika, J.Ph. Rameau
 • - Tonálně-funkční harmonie a její zákonitosti
 • - Neúprosná dějinná vývojová spirála
 • 4. Harmonická kadence
 • - Harmonická kadence jako základní kostra tonálně-funkční harmonie
 • - Základní a rozšířený typ harmonické kadence
 • - Harmonická kadence jako základní formotvorný a strukturální element v barokní hudbě
 • - Sekvence a využití sekvenčních postupů v barokní praxi
 • 5. Chromatizace diatonického prostoru
 • - Chromatizace a její úloha v dílech J.S. Bacha a G. F. Händla
 • - Mimotonální akordy, substituční toniky a dominanty
 • - Alterace a princip harmonické komplikace ve vrcholném období baroka
 • 6. Kontrapunktické techniky v barokní hudbě
 • - Definice kánonicko-imitačních postupů
 • - Druhy a typy kánonů a imitací
 • - Permutační princip
 • 7. Invence
 • - Kontrapunktické postupy v instrumentální hudbě baroka
 • - Charakteristika invence, toccaty a fantazie
 • - Dvojhlasné invence a trojhlasné sinfonie J.S. Bacha
 • 8. Teorie fugy
 • - Definice hudebních druhů – ricercar a fuga
 • - Hierarchický vztah dux – comes v barokní fuze
 • - Tektonická struktura ve fuze - Expozice, rozvedení a závěr
 • - Dvojitá a vícenásobná fuga, chorálová fuga, fughetta, fugato
 • 9. Kontrapunktické variace
 • - Passacaglia a ciaccona
 • - Lamento bas - passus duriusculus
 • - Rétorika a afektová teorie v barokní hudbě
 • - Vliv kontrapunktických variací na budoucí vývoj evropské hudby
Literatura
 • Nazaikinskij, Jevgenij V.. Logika hudobnej kompozície. Bratislava: Opus, 1988.
 • Janeček, Karel. Hudební formy. Praha: SNKLHU, 1955.
 • Štefková, Markéta. Na ceste k zmyslu: Štúdie k hudobnej analýze). Bratislava: DIVISSLOVAKIA, 2007.
 • Kresánek, Jozef. Tektonika. Bratislava: ASCO Art and Science, 1994.
 • Faltin, Peter. Funkcia zvuku v hudobnej štruktúre. Bratislava: Štátne hudobné vydavateľstvo, 1966.
 • Filip, Miroslav. Vývinové zákonitosti klasickej harmónie. Bratislava: Národné hudobné centrum, 1997.
 • Hrušovský, Ivan. Úvod do štúdia teórie harmónie. Bratislava: SPN, 1972.
 • Kresánek, Jozef. Slovenská ľudová pieseň zo stanoviska hudobného. Bratislava: Národné hudobné centrum, 1997.
 • Kresánek, Jozef. Tonalita. Bratislava: Opus, 1982.
 • Reicha, A., Pojednání o kontrapunktu, Musica Viva, Praha 2016
 • Kofroň, Jaroslav. Učebnice harmonie. Praha: Editio Bärenreiter, 2002.
 • Janeček, Karel. Tektonika. Praha: Supraphon, 1966.
 • Hula, Zdenek. Nauka o kontrapunktu. Praha: Editio Supraphon, 1985.
Výukové metody
1 hod.přednáška, 1 hod. cvičení: přednáška, práce s textem, obrazem, diskuzní metody, metody vytváření dovedností, projektová výuka, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Docházka 70%, plnění zadávaných úkolů a aktivní účast ve výuce. 1 seminární práce a ústní zkouška
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2023.