HF0095l Interpretační kurzy II

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
0/13/13. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Václav Málek (cvičící)
MgA. Gabriel Rovňák, Ph.D. (cvičící)
doc. MgA. Zdeněk Šmukař (cvičící)
Garance
MgA. Gabriel Rovňák, Ph.D.
Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu Interpretační kurzy I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je získání oborových znalostí z praxe se speciálně přizvanými pedagogy.
Výstupy z učení
absolvent předmětu je schopen:
- orientovat se v problematice oboru a znát jeho specifika v teorii i praxi
- sledovat nejnovější vývojové trendy a být schopen je analyzovat
- chápat specifika svého oboru ve vztahu k oborům příbuzným
- v rámci práce na společném uměleckém díle pracovat v týmu s lidmi ze svého oboru i oborů příbuzných
Osnova
  • Orientace v různých formách hudebního díla různých stylových epoch.
  • Na základě žánrové dispozice daného hudebního díla řešení jeho specifik.
  • Dle zadání pedagoga příprava na kurzy: společná analýza zadaného opusu, teoretická rozprava, praktické nastudování a příprava k provedení.
Literatura
    doporučená literatura
  • Pavlovský Petr (ed.), Jungmannová Lenka, Linka Jan : Základní pojmy divadla, Teatrologický slovník. Nakladatelství Libri & Národní divadlo, Praha 2004, 1. vydání, ISBN 80-7277-194-9
  • Plantamura, Carol, The Opera Lover's Guide to Europe, Citadel Press, 1996, ISBN 0-8065-1842-1
  • Beauvert, Thierry, Opera Houses of the World, The Vendome Press, New York, 1995. ISBN 0-86565-978-8
  • Náhradní obsah: Berlioz, H.: Večery v orchestru, Supraphon, Praha 1970.
  • BÁRTOVÁ, Jindřiška. Státní filharmonie Brno a hudba dvacátého století. In Historie a současnost Státní filharmonie Brno. Sborník statí k 50. výročí Státní filharmonie Brno. Brno: Státní filharmonie Brno, 2006. 4 s. ISBN 80-239-5080-0. info
Výukové metody
Cvičení - dílna.
Součástí výuky je důkladné samostudium a domácí příprava studenta.
Metody hodnocení
Zápočet. Hodnocení bude uděleno za předvedení dovedností, týkajících se vytyčeného tématu (dle určení pedagoga).
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.