HF0094l Masterclasses I

Faculty of Music
Summer 2022
Extent and Intensity
0/13/13. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Václav Málek (seminar tutor)
Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D. (seminar tutor)
MgA. Gabriel Rovňák, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MgA. Zdeněk Šmukař (seminar tutor)
Guaranteed by
MgA. Gabriel Rovňák, Ph.D.
Composition and Multimedia Creation Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
úspěšně složené přijímací zkoušky do studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem je získání oborových znalostí z praxe se speciálně přizvanými pedagogy.
Learning outcomes (in Czech)
absolvent předmětu je schopen:
- orientovat se v problematice oboru a znát jeho specifika v teorii i praxi
- sledovat nejnovější vývojové trendy a být schopen je analyzovat
- chápat specifika svého oboru ve vztahu k oborům příbuzným
- v rámci práce na společném uměleckém díle pracovat v týmu s lidmi ze svého oboru i oborů příbuzných
Syllabus (in Czech)
 • Orientace v různých formách hudebního díla různých stylových epoch.
 • Na základě žánrové dispozice daného hudebního díla řešení jeho specifik.
 • Dle zadání pedagoga příprava na kurzy: společná analýza zadaného opusu, teoretická rozprava, praktické nastudování a příprava k provedení.
Literature
  recommended literature
 • KLUSÁK, Pavel. Co je nového v hudbě. Praha: Nová beseda, 2018. Co je nového. ISBN 978-80-906751-7-9.
 • BÁRTOVÁ, Jindřiška. Přemítání nejen o hudbě (Thinking not only about music). In Přemítání nejen o hudbě. Brno: JAMU Brno, 2010. 50 pp. Úvahy a názory, č.3. ISBN 978-80-86928-74-6. info
 • BARTOŠ, Jan Zdeněk. Breviář posluchače hudby. Praha: Práce, 1983. Delfín (Práce).
 • Pavlovský Petr (ed.), Jungmannová Lenka, Linka Jan : Základní pojmy divadla, Teatrologický slovník. Nakladatelství Libri & Národní divadlo, Praha 2004, 1. vydání, ISBN 80-7277-194-9
Teaching methods (in Czech)
Cvičení - dílna. Součástí výuky je důkladné samostudium a domácí příprava studenta.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet. Hodnocení bude uděleno za předvedení dovedností, týkajících se vytyčeného tématu (dle určení pedagoga).
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Summer 2021, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2022, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2022/HF0094l