H80043Al Hlavní obor I

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
1/0/9. 5 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Juraj Bartoš (přednášející)
MgA. Jan Dalecký (přednášející)
David Dorůžka (přednášející)
RNDr. Matúš Jakabčic (přednášející)
Jan Jirucha, DiS. (přednášející)
MgA. Vít Křišťan (přednášející)
MgA. Jiří Levíček (přednášející)
Cyrille Alexandre Oswald (přednášející)
Mgr. Jan Přibil, DiS. (přednášející)
Jiří Slavík (přednášející)
Kamil Slezák (přednášející)
doc. MgA. Vilém Spílka (přednášející)
Marián Ševčík (přednášející)
Lubomír Šrámek (přednášející)
Rastislav Uhrík (přednášející)
Garance
doc. MgA. Vilém Spílka
Katedra jazzové interpretace - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra jazzové interpretace - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H80043Az Hlavní obor I )
Absolvování Hlavního oboru I v prvním semestru navazujícího magisterského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je upozornit na případné chyby v analýze vlastní práce na nástroji a určování cvičebních metod, zefektivnění cvičebního procesu, samostatnost studenta v uměleckém životě a především maximálně rozvíjet individualitu a uměleckou identitu studenta.
Výstupy z učení
Student:
- je naprosto samostatný co se týče vytváření vlastních cvičebních metod a způsobů práce nad nástrojem;
- zná svoje kvality a nedostatky;
- zná svoji uměleckou identitu a ideálně má vypracovaný vlastní způsob kreativního vyjadřování.
Osnova
  • Kreativní cvičení podporující vlastní náhled na hudební vyjádření
  • Sebereflexe a sebeanalýza
  • Kreativní přístup v rámci stylových omezení
Výukové metody
Přednáška - individuální výuka
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet - komisionální
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023.