H70084Al Hlavní obor I

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
2/0. 7 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. MgA. Vilém Spílka (přednášející)
doc. Mgr. Juraj Bartoš (přednášející)
MgA. Jan Dalecký (přednášející)
David Dorůžka (přednášející)
RNDr. Matúš Jakabčic (přednášející)
Jan Jirucha, DiS. (přednášející)
MgA. Vít Křišťan (přednášející)
MgA. Jiří Levíček (přednášející)
Cyrille Alexandre Oswald (přednášející)
Mgr. Jan Přibil, DiS. (přednášející)
Jiří Slavík (přednášející)
Kamil Slezák (přednášející)
Marián Ševčík (přednášející)
Lubomír Šrámek (přednášející)
Rastislav Uhrík (přednášející)
Garance
doc. MgA. Vilém Spílka
Katedra jazzové interpretace - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra jazzové interpretace - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H70084Az Hlavní obor I )
Odpovídající odbornost hry na daný nástroj prověřená u přijímacího řízení a úspěšné zvládnutí předmětu Hlavní obor I v předchozím semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je dále upevňovat technické dovednosti a návyky studentů na daný nástroj. Ve druhém semestru je hlavním tématem studium formy rhythm changes a dalších stěžejních jednodušších jazzových standardů.
Hlavní důraz se klade na stylistickou čistotu, vedle toho je ale student zároveň veden ke kreativnímu přístupu a osvojuje si základy kompozice.
Výstupy z učení
Student prokazuje schopnost orientovat se v zadaném repertoáru. Vedle stylově čistého provedení repertoáru je vítána i kreativní iniciativa studenta, tedy snaha uchopit zadanou skladbu originálně s vkladem vlastní umělecké představy. Student u semestrálních zkoušek představí vlastní kompozici a provede ji v obsazení, ve kterém byla předem nazkoušena.
Osnova
 • Pokračování ve zdokonalování technických dovedností interpreta
 • Studium formy Rhythm Changes a harmonicky či formálně příbuzných skladeb
 • Analýza improvizací různých interpretů
 • Základy kompozice
 • Studium rytmu
 • Harmonická analýza a praktické využití dominantních jader
Literatura
  doporučená literatura
 • DUNSCOMB, J. R. Jazz Pedagogy – The Jazz Educator’s Handbook and Resource Guide. Warner Brothers, 2004.
 • SETHARES, A. W. Tuning, Timbre, Spectrum, Scale. Springer, 2004.
 • MONROE, L. Jazz Expression. Berklee Press, 2005.
Výukové metody
Přednáška - individuální výuka
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet - komisionální, potvrzení hodnocení tzv. děkanskou zkouškou
Student bude ohodnocen komisí na semestrálních zkouškách s přihlédnutím k jeho celosemestrální práci, okomentované hlavním vyučujícím.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023.