H61411l Pedagogy Intership II

Faculty of Music
Summer 2022
Extent and Intensity
1/2. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Vocal Studies Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Vocal Studies Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Thu 12:40–13:25 216
Prerequisites (in Czech)
Pro získání zápočtu je potřebná aktivní účast na cvičeních během celého semestru - nejméně 70% prezence v docházce.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Získání praktických zkušeností v oblasti výuky zpěvu na ZUŠ a příprava pro praxi pedagoga zpěvu.

Syllabus (in Czech)
 • Praktická pedagogická příprava studentů pro výuku zpěvu na různých stupních hudebních škol.

  V návaznosti na předcházející studium seznámení s počátkem studia zpěvu na konzervatoři:
  - náplň a charakter studia zpěvu na konzervatoři;
  - hlasová cvičení s ohledem na profesionální školení hlasu, respektování zralosti hlasu u studentů 1. ročníku, respektování odlišnosti ženského a mužského hlasu;
  - nácvik solfeggií a písní podle osnov jednotlivých ročníků;
  - budování hlasové techniky profesionálního pěvce, respektování odlišnosti mužských a ženských hlasů a rodících se hlasových typů;
  - nácvik písní a árií podle osnov jednotlivých ročníků, důraz na stylové provedení;
Literature
 • Osnovy Konzervatoře - studijní obor #Klasický zpěv". info
 • Jelena Holečková-Dolanská: 500 denních pěveckých cvičení, Praha, SNKLHU, 1956. info
 • Franziska Martienssenová-Lohmannová: Vzdělaný pěvec, Pardubice, KORA, 1994. info
 • Jaromír Soukup: Hlas, zpěv, pěvecké umění, Praha, Supraphon, 1972. info
 • Mária Smutná-Vlková: Metodika spevu a prehl?ad literatúry spevu, Bratislava, VŠMU, 1981. info
 • Blanka Morávková: Metodika zpěvu, JAMU 2008. info
Teaching methods (in Czech)
kolektivní výuka
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2023, Summer 2024, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (Summer 2022, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2022/H61411l