H60412l Fundamentals of Jazz Improvisation I

Faculty of Music
Summer 2022
Extent and Intensity
0/1. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Milán Kašuba (lecturer)
Guaranteed by
String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
uzavření 1. ročníku bakalářského studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Guitar (programme HF, B-HUDUM)
 • Guitar (programme HF, Hstru:B)
 • Guitar (programme HF, N-HUDUM)
Syllabus (in Czech)
 • - akordy používané v jazzu a jejich značení /alterované dvojalterované, atd./ - po nonové - - -
  - individuální způsob improvizace
  - jednoduchý princip harmonie a improvizace
  - jazzová artikulace
  - frázování
  - improvizace na základě stupnic a modů
  - improvizace na základě harmonického cítění
  - mimotonální improvizace
  - harmonické souvislosti hudebních motivů
  - modulace dominantních jader hudebních témat
  - jazzové kadence
  - improvizace na standardní skladby
  - poslechové ukázky na praktických příkladech
Literature
 • Milan Šolc: Tajemství kytarových značek, Ed. Supraphon, 1967. info
 • Karel Velebný: Jazzové praktiky, Ed. Panton, 1966. info
 • Karel Kraugartner: Úpravy a improvizace v jazzu - Ed. Supraphon, 1964. info
 • Nahrávky a notový materiál jazzových standart. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška a cvičení
Assessment methods (in Czech)
zimní s.: zápočet, letní s.: zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 3 z 5.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2023, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2022, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2022/H60412l