H60387l Zpěv I

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
0/2. 12 kr. 12 z 24. Ukončení: kz.
Vyučující
Natalia Achaladze (přednášející)
doc. Mgr.art. Helena Kaupová (přednášející)
Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D. (přednášející)
MgA. Zdeněk Plech (přednášející)
doc. MgA. Zdeněk Šmukař (přednášející)
Tatiana Teslya (přednášející)
Garance
Katedra zpěvu – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra zpěvu – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Minimálně 70% účast v hodinách hlavního oboru, nastudování požadovaného repertoáru, aktivní přístup ke studiu, rozvoj dosavadních pěveckých dovedností.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
 • Zpěv (program HF, B-HUDUM)
 • Zpěv (program HF, N-HUDUM)
Cíle předmětu
Koncertní vystoupení v rozsahu 1/2 recitálu. Nejméně 1 vystoupení v interpretačním semináři. Nastudování operní role v Komorní opeře dle dramaturgického plánu. Spolupráce s profesionálními orchestry a divadly. Koncertní vystoupení v rozsahu 1/2 recitálu (pokud nebude splněno v zimním semestru). Nejméně 1 vystoupení v interpretačním semináři. Nastudování a provedení operní role v Komorní opeře dle dramaturgického plánu. Příprava operních árií pro konkurzy a #Burzu mladých zpěváků".

Osnova
 • V návaznosti na předcházející studium rozvoj umělecké osobnosti a technické vyspělosti studenta.

  - Technické zkvalitňování pohyblivosti hlasu, dbát stále na inervaci hlasového orgánu a dle typu hlasu volit příslušnou pěveckou literaturu (J.S. Bach,
  - G.F. Händel, J. Haydn atd.) a další autory světového a českého baroka.
  - Kontrola a fixování základních přírodních zákonitostí stavby hlasového orgánu na základě rozvinuté přirozenosti.
  - Ornamentika jako základ pro interpretaci skladeb 17. a 18. století.
  - Při interpretaci vycházet a respektovat stavební, výrazové, hudební a jazykové principy daného stylového období v praxi.
  v LS
  - Dbát o vytvoření dokonalé psychofyzické jednoty a koordinaci výrazového a pěveckého projevu ve studovaných skladbách.
  - Zdokonalování procesu hlasové výchovy tvůrčím myšlením na pocitech budovaných mechanických návyků.
  - Studium skladeb autorů jednotlivých stylových období. Podle typu studenta zařazení písní a árií představitelů jednotlivých národních škol.
  - Nastudované skladby směřovat ke koncertním vystoupením.
  - Studium operní role v rámci dramaturgického plánu Komorní opery.
  - Studium a příprava specifického repertoáru pro jednotlivé pěvecké soutěže a konkurzy.
Literatura
 • Bar, J. : Pravý tón a pravé pěvecké umění 2. Praha 1976. info
 • Dannenberg, R. : Katechismus umění pěveckého. Praha 1932. info
 • Schweitzer, A. : Johann Sebastian Bach. Leipzig 1947. info
 • Beyschlag, A. : Die Ornamentik der Musik. Leipzig 1953. info
 • Rosner, R. : Bel canto a moderní hlasová pedagogika. Praha 1963. info
 • Bartko, D. : Moderní psychohygiena. Praha 1976. info
 • Lapšin, I. : Ruská hudba. Praha 1947. info
 • Eisman, G. : Robert Schumann. Lipsko 1956. info
 • Courvoisier, W. : Schumanns Frauenliebes und Leben, München 1921. info
Výukové metody
Individuální výuka, vystupování na interpretačním semináři, veřejných koncertech, v Komorní opeře a ve Studiu Devítka.
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023, léto 2024, léto 2025.