H60386l Voice I

Faculty of Music
Summer 2022
Extent and Intensity
0/3. 10 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Natalia Achaladze (lecturer)
doc. Mgr.art. Helena Kaupová (lecturer)
Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D. (lecturer)
MgA. Zdeněk Plech (lecturer)
doc. MgA. Zdeněk Šmukař (lecturer)
Tatiana Teslya (lecturer)
Guaranteed by
Vocal Studies Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Vocal Studies Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Minimálně 70% účast v hodinách hlavního oboru, nastudování požadovaného repertoáru, aktivní přístup ke studiu, rozvoj dosavadních pěveckých dovedností.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • Rozvíjení individuálních technických základů, se kterými byli posluchači přijati ke studiu, příp. odstraňování chybných návyků. Rozvíjení dechové techniky, výcvik fonační funkce, rezonance a artikulace. Dle individuálních technických pokroků se přistupuje k interpretaci jednoduchých písní (L. Janáček, B. Martinů, V. Novák). Písní by mělo být nejméně 6, pro nácvik pěvecké techniky je možné využití vokalíz (Concone, Marchezi, Vaccai, Lütgen). Student se seznamuje se základy interpretace barokní árie.
  v LS
  V návaznosti na individuální pokročilost v osvojování pěveckých návyků ze zimního semestru další rozvíjení dechové techniky s cílem upevnění pěvecké opory, správného posazení tónu a zdokonalování artikulace.
  Nastudování nejméně dvou árií antiche z období do Ch.W. Glucka (Falconieri, Caccini, Scarlatti, Pergolesi, Giordani, Gasparini atp.).
  Studium alespoň tří umělých písní (Smetana, Dvořák, Tomášek, Mozart, Schubert, Schumann, Čajkovskij atp.). Příprava alespoň jedné operní árie.
Literature
 • Martienssenová-Lohmanová, F. : Vzdělaný pěvec. Nakl. Kora 1994. info
 • Biehle, H. : Die Stimmkunst. Kistner, Leipzig 1931. info
 • Kollár, A. : Hlas a jeho poruchy. JAMU, Brno 1992. info
 • Lehmann, L. : Meine Gesangskunst. Verlag der Zukunst, Berlin 1909. info
Teaching methods (in Czech)
Individuální výuka, vystupování na interpretačním semináři, veřejných koncertech, v Komorní opeře a ve Studiu Devítka.
Assessment methods (in Czech)
Klasifikovaný zápočet - komisionální.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 10 z 20.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2022/H60386l