H60323l Seminář OSHP III - bakalářská práce

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
1/0/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Daniela Peclová (přednášející)
Garance
Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
každou lichou středu 13:30–15:05 006
Předpoklady
Úspěšný zápis do třetího ročníku bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti budou pracovat s povinnou odbornou literaturou k jednotlivým tématům probíraným v OSHP III, případně vypracují zadaný úkol připravující na praktickou činnost. Témata jsou svým rozsahem a zaměřením orientována zejména na přípravu k SZZ.
Literatura
  povinná literatura
 • Martin Cikánek: Kreativní průmysly, příležitost pro novou ekonomiku. Praha 2011. info
 • LIŠKOVÁ, Magdaléna a Zina GAVRYLYUK. RE:Publikum: možnosti spolupráce s publikem ve 21. století. 1. vydání. 46 pages. ISBN 80-700-8298-4.
 • KAISER, Michael M. Strategické plánování v umění: Praktický průvodce. 1. vydání. Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2009. 146 s. ISBN 978-80-7008-236-2. info
 • HAGOORT, Giep,. Umělecký management v podnikatelském stylu. z anglické verze 3. vydání Eburon Publishers 2003. Praha : Nakladatelství KANT pro AMU v Praze, 2009. 301 s. ISBN 978-80-7437-008-3. info
 • Jiří Novotný: Ekonomika a řízení neziskových organizací. Praha 2004. info
 • DOHNALOVÁ, Lenka. Czech music guide: k sociologii české hudebnosti. 2nd modified ed. Praha: Arts and Theatre Institute, c2011, 71 p. Management umění - umění managementu. ISBN 80-700-8269-0.
 • Lenka Dohnalová: Czech Orchestras. Praha 2006. info
 • ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. 209. s. ISBN 8086429407. info
 • Kol. autorů. Studie současného stavu podpory umění. Svazek I. : definice, historie, transformace, reflexe, vzdělávání a výchova. Institut umění - Divadelní ústav v Praze. 2009. ISBN: 978-80-7008-235-5. info
 • Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 - 2013. MKČR, 2006. ISBN 80-86310-62-0. info
 • Lexikony - New Grove Dictionnary, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Riemann Musiklexikon, Warrack-West: Oxfordský slovník opery. Praha 1998, Seeger: Opernlexikon. Československý hudební slovník osob a institucí, Praha 1964. info
  doporučená literatura
 • NEKOLNÝ, Bohumil. Divadlo a kreativní sektor: k sociologii české hudebnosti. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2013, 110, [11] s. Management umění - umění managementu. ISBN 978-80-7331-292-3.
 • DVOŘÁK, Jan. Kreativní management pro divadlo : aneb O divadle jinak. 2. vydání. Prah : Pražská scéna, 2004. 337 s. ISBN 80-86102-53. info
 • BEK, Mikuláš. Konzervatoř Evropy?: k sociologii české hudebnosti. 1. vyd. Brnǒ: Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 2003, 278 p. Odborná kniha s vědeckou redakcí. ISBN 80-859-1799-8.
 • Jitka Kloudová: Kreativní ekonomika. Praha 2010. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona; NESHYBOVÁ, Jarmila; REKTOŘÍK, Jaroslav. Ekonomika kultury a masmédií [online]. Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007 [cit. 2011-07-05]. Dostupné z WWW: . ISBN 978-80-210-4267. info
 • DOSTÁL, Petr a Eva KISLINGEROVÁ. Ekonomika kultury: efektivní metody a nástroje podnikání v sektoru kultury. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2012, 172 s. Odborná kniha s vědeckou redakcí. ISBN 978-80-245-1886-2.
 • VOJÍK, Vladimír. Podnikání v kultuře a umění : Arts management. 1. Praha : ASPI-Wolters Kluwer, 2008. 184 s. ISBN 978-80-7357-356-0. info
  neurčeno
 • Ainsley, R. : Encyklopedie klasické hudby. Bratislava 1997. info
 • Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů. Divadelní ústav, Praha 2000. info
 • Grove, Riemann, MGG a další světové slovníky a encyklopedie. info
 • Janota, Dalibor- Kučera, Jan Pavel. Malá encyklopedie české opery. 1. vyd. Praha: Paseka, 1999,: 347 s. ISBN: 80-7185-236-8. info
 • MATZNER, Antonín - POLEDŇÁK, Ivan - WASSERBERGER, Igor a kol. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby. Praha : Editio Supraphon, 1980. info
Výukové metody
Semináře
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023, léto 2024, léto 2025.