H60228HO Methodology I

Faculty of Music
Summer 2022
Extent and Intensity
0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. Pavel Tylšar (lecturer)
doc. Jurij Likin (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Základní znalosti předmětu, získané na nižším stupni studia
Úspěšně ukončený první ročník bakalářského studia, schopnost předávat zkušenosti mladým adeptům hry na nástroj
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Oboe (programme HF, B-HUDUM)
 • Oboe (programme HF, Hdech:B)
 • Oboe (programme HF, N-HUDUM)
Course objectives (in Czech)
Získání znalostí a dovedností metodických postupů výuky hry na hoboj a jejich uplatnění pro praktickou koncertní a pedagogickou činnost.
Learning outcomes (in Czech)
Student dokáže rozpoznat schopnosti a předpoklady adepta pro hru na hoboj. Umí vysvětlit držení nástroje, základní funkce tvoření tónu a jejich význam pro tvorbu tónu - funkce rtů, jazyka, anatomie mimického svalstva, aktivace rezonančních dutin a faktory ovlivňující zvukovou kvalitu.
Syllabus (in Czech)
 • Vymezení pojmu metodika.
 • Základní metodické pomůcky pro výuku hry na hoboj.
 • Praktická metodika (výběr nástroje, jeho zkoušení, strojek, trubička, ošetřování).
 • Držení nástroje, postoj při hře, postavení prstů.
 • Dýchání (jeden ze stěžejních pilířů hobojové metodiky)
Literature
 • SPRENKLE, Robert a LEDET, David. 1961. The Art of Oboe Playing. 1961. ISBN 0-87487-040-2.
 • HOŠEK, Miroslav. 2000. Škola pro nejmladší hobojisty, sešit 3. Cheb: Music Cheb, 2000. ISMN M-706517-05-6.
 • KUBÁT, Adolf a SMETÁČEK, Václav. 2000. Škola hry na hoboj. Praha: Bärenreiter Praha, 2000. ISMN M-2601-0067-1.
 • SCHURING, Martin. 2009. Oboe Art and Method. New York: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-537458-2.
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
 • HOŠEK, Miroslav. 1998. Škola pro nejmladší hobojisty, sešit 1. Cheb: Music Cheb, 1998. ISMN M-706517-1-8.
 • HOŠEK, Miroslav. 1999. Škola pro nejmladší hobojisty, sešit 2. Cheb: Music Cheb, 1999. ISMN M-706517-05-6.
 • SCHAEFERDIEK, Marc. 2009. Foundations of Oboe Playing. Wargau: Accolade Musikverlag, 2009. ISBN 3-9805707-2-X. ISMN M-50135-550-1.
 • PASSIN, Günter, MALZER, Reinhold. Die Spieltechnik der oboe. Tägliche Grundlagenübungen. Friedrich Hofmeister Musikverlag FH 6120
Teaching methods
>
Assessment methods (in Czech)
Zápočet
Metody ověřování výsledků: analýza výsledků činnosti studenta – písemná semestrální práce, zkoušení studentů ústní.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 1.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2023, Summer 2024, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (Summer 2022, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2022/H60228HO