H60222 Makroekonomie

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
0/0/0. 2 kr. 2 z 2. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Vojtěch Müllner, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra hudební produkce - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 16:50–19:15 006
Předpoklady
Absolvování předmětu Mikroekonomie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • 1 Úvod do makroekonomie. Způsoby měření výkonnosti ekonomiky 2 Rovnováha ekonomiky 3 Určení produktu pomocí celkových výdajů 4 Ekonomický růst 5 Poptávka po penězích a nabídka peněz v ekonomice 6 Inflace a metody jejího měření 7 Makroekonomická hospodářská politika. 8 Fiskální politika - cíl, nástroje, očekávané a skutečné efekty 9 Monetární politika - cíl, nástroje, očekávané a skutečné efekty 10 Rozdělovací procesy v ekonomice a důchodová politika státu 11 Otevřená ekonomika - mezinárodní obchod a platební bilance 12 Měnové kursy a mezinárodní finanční systém 13 Teorie ekonomické integrace a její aplikace v Evropě.
Literatura
  • FUCHS, K., TULEJA, P.: Základy ekonomie. Praha, Ekopress 2003. ISBN 80- 86119-74-2. info
  • FUCHS, K., TULEJA, P.: Základy ekonomie. Průvodce a cvičebnice k učebnici. Praha, Ekopress 2004. ISBN 80-86119-88-2. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023.