H60221l Příprava diplomové práce

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
0/0/0. 10 kr. 10 z 20. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Garance
Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšný postup do posledního ročníku studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je tvorba diplomové práce, která dokládá schopnost studenta základním způsobem formulovat odborné poznatky týkající se zvoleného tématu (příp. i na bázi tzv. “artistic research”), a to jak po stránce obsahové a metodologické, tak i formální (zejména schopnost práce s odbornou literaturou a prameny, včetně náležité citace).
Výstupy z učení
Student je po absolvování předmětu schopen napsat odbornou práci na úrovni magisterského studia. Konkrétně zejména:
-Syntetizovat informace získané z odborné literatury a pramenů do podoby odborného textu.
-Promítnout znalost formálních požadavků na odborný text do diplomové práce.
-Využít znalost základních výzkumných metod při kompletaci textu diplomové práce.
Osnova
  • -Kompletace jednotlivých kapitol diplomové práce na základě rešerše odborné literatury, pramenů a vybraných výzkumných metod.
  • -Syntéza dílčích textových částí do komplexní podoby diplomové práce.
  • -Formulace textu diplomové práce v souladu se standardy pro charakter odborného textu.
  • Metodologická koncepce práce a dílčí výsledky jsou diskutovány v magisterském diplomním semináři (povinností studenta je prezentace práce a doložení průběžných dílčích výsledků).
Literatura
    doporučená literatura
  • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737.
  • ŠEVČÍKOVÁ, Veronika. Studentské odborné texty jako problém. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015.
Výukové metody
Vedoucí práce průběžně sleduje postup studenta při tvorbě diplomové práce. Vedoucí práce ji se studentem v rámci konzultací kriticky analyzuje a obsahově či metodicky pomáhá formovat.
Metody hodnocení
Zápočet, uděluje vedoucí práce na základě průběžného plnění dílčích úkolů, které vedou k předložení finální verze diplomové práce, která splňuje patřičné obsahové i formální standardy.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2022/H60221l