H60209l Cultural Project

Faculty of Music
Summer 2022
Extent and Intensity
0/1/1. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Daniela Peclová (lecturer)
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
Music Production Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Production Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
each even Monday 11:00–12:35 006
Prerequisites (in Czech)
Uzavřený zimní semestru 1. ročníku.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmětem kulturního projektu v letním semestru prvního ročníku je vytvoření reprezentativního uměleckého portfolia. Jedná se o praktickou realizaci artist managementu - zastupování umělců.
Syllabus (in Czech)
  • Projekt je rozdělen do dvou fází - v iniciální fázi vzniká týmová spolupráce manažer - umělec (interpret), dochází k zadání individuálních výstupů a harmonogramu. Vše probíhá pod odborným dohledem jak pedagoga předmětu, tak externích odborníků, kteří do projektu vstupují a pomáhají tak studentům zajistit některé z výstupů.
Teaching methods (in Czech)
Cvičení, týmová setkání, porady.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet na základě obhájení závěrečné zprávy a reálného splnění zadaných požadavků.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Credit evaluation note: 2 z 4.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2023, Summer 2024.
  • Enrolment Statistics (Summer 2022, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2022/H60209l