H60195Al Kompozice I

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
0/2/18. 10 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Jan Kavan, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (cvičící)
MgA. Michal Indrák, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60195Az Kompozice elektroakustické hudby I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení znalostí a dovedností, získaných v předmětu H60195Az Kompozice elektroakustické hudby I, a jejich rozšíření o detailní popis digitálního zvukového pracoviště, základních možností modifikace zvuku pomocí efektových procesorů a aplikaci masterovacího procesu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• vytvářet komplikovanější hudební struktury,
• chápat strukturu a funkce DAW,
• využít při zpracování zvuku na základní úrovni efektové procesory a chápat jejich klíčové parametry,
• aplikovat proces masteringu,
• komponovat kratší elektroakustické skladby, využívající zvolené metodu tvorby zvuku.
Osnova
 • Složitější struktury v oblasti tónových výšek a délek.
 • Digital Audio Workstation.
 • Efektové procesory
 • Mastering.
 • Interpretační scénáře.
 • Vytvoření 2 - 3 elektroakustických kompozic s menším množstvím stop a stereo výstupem v délce min. 8 minut s důrazem na umělecké parametry díla, využívajících buď syntézy zvuku (bez použití presetových nástrojů), principů konkrétní hudby, čistě digitálního zpracování zvuku, nebo kombinace výše uvedených přístupů (student si volí prostředky, s nimiž v zimním semestru nepracoval). Alespoň jedna skladba ze zimního nebo letního semestru musí být v průběhu roku veřejně provedena na koncertech, pořádaných HF JAMU.
Literatura
 • ROLNICK, Neil B. A Composers Notes on the Development and Implementation of Software for a Digital Synthesizer. In Rapport Ircam [online]. 18/78, Paris: IRCAM, 1978 [cit. 22. 9. 2016]. Dostupné z: http://articles.ircam.fr/textes/Rolnick78a/index.html
 • ROGER, T. Dean. The Oxford Handbook of Computer Music. Oxford, New York: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-533161-5.
 • FORRÓ, Daniel. Počítače a hudba. Praha: Grada, 1994.
 • HUGIL, Andrew. The Digital Musician. New York: Routledge, 2012. ISBN 978-0-415-80659-6.
 • VIČAR, Dykast: Hudební estetika. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2002. ISBN 80-85883-86-4.
 • ROWE, Robert. Machine Musiciansschip. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2001. ISBN 0-232-18206-8.
 • MIRANDA, Eduardo Reck. Computer Sound Design. In Music Technology Series [online]. Oxford: Focal Press, 2002, s. 332 [cit. 1. 9. 2016]. Dostupné z: http://neuromusic.soc.plymouth.ac.uk/papers/OS_Orton_review.pdf
 • ROADS, Curtis. Composing Electronic Music: A New Aesthetic. Oxford University Press, 2015.
 • HOLMES, Thom a Terence M. PENDER. Electronic and experimental music: technology, music, and culture. 4th ed. New York: Routledge, 2012. ISBN 978-0415896368.
Výukové metody
Cvičení. Individuální výuka.
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2023, léto 2024, léto 2025.