H601932l Komorní hra III

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
0/2. 2 kr. 2 z 4. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. MgA. Miloslav Jelínek (cvičící)
doc. Miloš Vacek (cvičící)
MgA. David Šlechta, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Wallinger (cvičící)
prof. Jozef Podhoranský (cvičící)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (cvičící)
MgA. Miroslav Zicha (cvičící)
MgA. Štěpán Švestka (cvičící)
doc. Mgr. Jan Řezníček (cvičící)
prof. MgA. František Novotný (cvičící)
Garance
Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Absolvování předmětu Komorní hra II (bicí nástroje) ve druhém ročníku bakalářského studia na HF JAMU, případně na jiné umělecké vysoké škole.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Osnova
 • ZIMNÍ SEMESTR
  Nadále (v případě potřeby) účast ve fakultním souboru bicích nástrojů, mimoškolní vystoupení atd. Repertoár viz předchozí semestry.

  Na základě domluvy mezi studenty, po poradě s jejich pedagogy, možnost vytváření komorních sestav s různými kombinacemi nástrojů. Důraz na zvukovou vyrovnanost, pochopení odlišných možností jiných nástrojů atd. Z organizačních důvodů spíše menší sestavy (dua, tria), s možností prezentace na koncertech fakulty. Výběr vhodných skladeb, např. P. Eben: Krajiny patmoské pro varhany a bicí, Sonáta pro flétnu a marimbu (Hoffmeister), Protihráči (ČHF, Schott), M. Ištvan: Trio (ČHF), P. Zemek: Chvála manželství pro basklarinet a bicí (nevydáno, rukopis), N. J. Živković: In errinerungen schwebend pro vibrafon a tři flétny (Moeck), P. Pokorný: Full Moon pro baryton a dva hráče na bicí (nevydáno, rukopis), E. Bozza: Trois Essais pro trombon a bicí (Salabert), případně interpretace prací studentů kompozice.

  Podobně, v případě nabídky z jiných oborů, možnost využití Souboru bicích nástrojů jako doprovodné skupiny, např. A. Jolivet: Suite en concert pro flétnu a bicí kvartet (Salabert), J. Nilović: Suite balkanique pro 7 trombonů a bicí kvartet (nevydáno, rukopis), J. Cage: Amores pro klavír a bicí trio (Peters), L. Harrison: First Concerto pro flétnu a dva hráče na bicí (Peters).

  Všechny uvedené možnosti (i z dřívějších semestrů) lze využít při návrhu dramaturgie bakalářského absolventského projektu.


  LETNÍ SEMESTR
  Pokračování v práci ve fakultním Souboru bicích nástrojů i v jiných komorních souborech, s využitím v rámci absolventského bakalářského projektu. U absolventů důraz na samostatnost při přípravě, výběr nástrojů a příslušenství, správné pochopení autorova záměru atd. Výběr repertoáru viz předchozí semestry, pro absolventy výběr reprezentativních partů.
  V období po absolventském bakalářském koncertu i nadále možnost rozdělení studentů do malých skupin (dua, tria).
Literatura
 • Výběr z repertoáru pro dané nástrojové obsazení, vhodné zařadit díla vrcholného romantismu, impresionismu a 20. století. info
Výukové metody
Hromadná výuka
Metody hodnocení
zápočet (ZS) + klasifikovaný zápočet (LS)
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023.