H60119l Hra z listu a improvizace I

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
0/1/5. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (cvičící)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60119z Hra z listu a improvizace I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Postupně naučit studenta čtení a interpretaci neznámé hudební literatury. Poslechem a následným praktickým nácvikem zintentivnit jeho harmonické cítění a provést analýzua a pohotovost v praktické aplikace nových hlasů a harmonie v rámci tóniny.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu schopen:
a} zahrát rozšířené kadence obohacené o klamný závěr s využitím vedlejších funkcí ve třech polohách
b} zahrát stupnice různými prstoklady - oriebtace na hmatníku
c} zahrát z listu přednesy úrovně posledních ročníků ZUŠ a konzervatoře (lehké etudy, přednesy či samostatné party komorních děl)
d} zahrát kytarové doprovody podle akordových značek
c} zainterpretovat z listu základní literaturu etud pro klasickou kytaru (klasicistní mistři Carulli, Carcassi, Giuliani, Sor, apod. nebo autorů etud 20. století (Brouwer, Pujol, Lobos, Tennant)
Osnova
  • a) Student se věnuje hře neznámých jednoduchých notových příkladů jako jsou například etudy klasicistních mistrů či skladatelů 20. století
  • b) Hra kadencí dur a moll rozšířených o klamný závěr, náhrada hlavních funkcí za vedlejší
  • c) Orientace ve hře doprovodů z akordových značek
  • d) Orientace na celém poli hmatníku nástroje
Literatura
    doporučená literatura
  • Jiří Köhler: Umění kytarové hry, Panton 1984 Egon Stuart Willfort: Praktische Harmonielehre für die Gitarrespieler, Verlag F.Hofmeister, Leipzig, 1927. info
  • Milan Šolc: Tajemství akordových značek, Supraphon 1967
  • Egon Stuart Willfort: Praktische Harmonielehre für die Gitarrespieler, Verlag F.Hofmeister, Leipzig, 1927
Výukové metody
Individuální konzultace, praktický nácvik
Metody hodnocení
Zkouška
Zkoušející pedagog zadá vybraný notový materiál, na jehož přípravu bude mít student omezený čas a poté jej předvede. V rámci zkoušky musí prokázat orientaci na hmatníku nástroje, znalost rozšířených kadencí a akordových značek.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023, léto 2024.