H60102VIl Hra na nástroj I

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
0/2/28. 15 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. David Šlechta, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jan Řezníček (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jan Řezníček
Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60102VCz - Hra na nástroj I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V návaznosti na bakalářské studium předmět rozvíjí interpretační dovednosti studenta směrem k vysoké odbornosti na poli praktického provádění jednotlivých skladeb. Oproti bakalářskému studiu je předmět zaměřen na studium a interpretaci nejnáročnějších skladeb violového repertoáru s důrazem na stěžejní díla koncertního repertoáru skladeb 20. století. Součástí výuky předmětu je uspořádání recitálu, popřípadě příprava na interpretační soutěž nebo konkurz.
Výstupy z učení
Na základě intenzívní individuální přípravy bude student po absolvování předmětu schopen:
- ovládat dle výběru některá vrcholná díla houslového repertoáru (viz osnova);
- ovládat moderní interpretační techniky
Má již početnou zkušenost s veřejným vystupováním a bude schopen: - adekvátně načasovat svůj výkon (časování hráčské kondice).
Osnova
 • Na základě intenzívní individuální přípravy student ovládá dle výběru vrcholná díla violového repertoáru (viz osnova), včetně používání obtížných technických prvků (řadové staccato, flageolety, vícehlasé trylky, dvojhlasá a vícehlasá hra,). Má již velkou zkušenost s veřejným vystupováním a umí adekvátně načasovat svůj výkon (časování hráčské kondice). Výběr repertoáru:
 • Výběr repertoáru:
 • Etudy: Campagnoli B., Dont J., Herold J., Palaschko J., Rode P., Vieux M.
 • Telemann P.: Koncert G dur
 • Bach/Casadesus J.Ch.: Koncert c moll
 • Bach C.P.E.: 3 sonáty pro violu da gamba
 • Bach J.S.: 6 suit pro violu sólo
 • Bartók B.: Koncert pro violu a orchestr
 • Brahms J.: Sonáty f moll a Es dur
 • Clarke R.: Sonáta
 • Forsyth C.: Koncert pro violu a orchestr
 • Hindemith P.: Der Schwanendreher (Koncert pro violu a orchestr), Sonáta op.11/4, Trauermusik ....
 • Hoffmeister A.: Koncert D dur
 • Martinů B.: Rhapsody Concert a Sonáta No.1 pro violu sólo
 • Milhaud D.: 4 portréty
 • Stamic K.: Koncert D dur
 • Schubert F.: Sonáta Arpeggione
 • Schumann R.: Mörchenbilder
 • Reger M.: 3 suity pro violu sólo
 • Vaňhal J.K.: Koncert C dur
 • Walton W.: Koncert pro violu a orchestr
Literatura
  doporučená literatura
 • Šťastný R.: Dějiny a literature houslové hry. JAMU, 1983
 • Podhradská V., Skladaný J.: Dejiny a literatúra huslí a violy. Bratislava: VŠMU, 1988
 • Riley M.W.: The history of the viola. United States s.n., 1993
 • Kotmel B.: Dějiny a literature nástroje – Houslařství. Brno, 1994
Výukové metody
Individuální konzultace, praktický nácvik
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet - komisonální
Navazující předměty
Informace učitele
1. ročník
Minimálně 2 etudy, (1 + 1)
Povinný repertoár - houslový koncert, Bach J.S. - Sonáty a partity Reger M.: Suity
Violová sonáta - výběr
Koncert - výběr
Virtuózní skladba - výběr
Látka ke zkouškám (ZS):
1 etuda + Bach, nebo Reger
Látka ke zkouškám (LS):
1 etuda + Bach nebo Reger
2 vystoupení na semináři, (1 + 1)
Celovečerní recitál - minimální délka 60 minut, hra zpaměti je podmínkou. Pouze sonáty většího rozsahu a soudobé skladby je možno hrát z not.Komorní skladby, (kromě sonát), mohou být do programu zařazeny pouze nad rámec stanoveného časového rozsahu.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023, léto 2024.