H60102TRl Hra na nástroj I

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
0/2/28. 15 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. MgA. Robert Kozánek (cvičící)
Garance
doc. MgA. Robert Kozánek
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Absolvování předmětu H60102TRz - Hra na nástroj I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V návaznosti na bakalářské studium předmět rozvíjí interpretační dovednosti studenta směrem k vysoké odbornosti na poli praktického provádění jednotlivých skladeb. Oproti bakalářskému studiu je předmět zaměřen na studium a interpretaci náročných skladeb trombonového repertoáru napříč stylovými obdobími. Cílem studia je také ovládání nástroje a interpretačních rozdílností na takové úrovni, aby student již mohl úspěšně aspirovat na místa v orchestrech a komorních souborech. Součástí výuky předmětu je uspořádání půlrecitálu, popřípadě příprava na interpretační soutěž.
Výstupy z učení
Na základě intenzívní individuální přípravy bude student po absolvování předmětu schopen:
- ovládat dle výběru některá vrcholná díla trombonového repertoáru (viz osnova);
- ovládat soudobé interpretační techniky používané ve skladbách 20. a 21. století;
Má již početnou zkušenost s veřejným vystupováním a bude schopen:
- adekvátně načasovat svůj výkon (časování hráčské kondice);
- intenzívně se připravit na absolventský projekt formou ohrávání jednotlivých skladeb celovečerního recitálu;
Osnova
 • Odstraňování případných drobných technických nedostatků z předchozího studia.
 • Další technické zdokonalování směřující ke zvládnutí vrcholné trombonové techniky.
 • Systematická práce na obtížnějších etudách ( Ušák, J.: 25 virtuozních etud. Orbis, Praha 1951, Bitsch, M.: 15 rytmických etud. Leduc, Paris 1956).
 • Dokonalé stylové a výrazové zvládnutí středně obtížných skladeb koncertantního trombonového repertoáru všech slohových údobí.
 • Rozšíření repertoáru: B. Marcello, G. Ch. Wagenseil, J. Koetsier, M. Bártek, I. Loudová, K. Serocki, A. Jorgensena, F. David, B. Kroll, Z. Stojowski.
 • Učební osnova může dle výběru obsahovat např. tyto skladby:
  - Georg Christoph Wagenseil : Koncert
  - Johann Georg Albrechtsberger: Koncert
  - Josef Matěj: Koncert
  - Henri Tomasi: Koncert
  - Josef Matěj: Sonáta
  - Frank Martin: Ballade
  - Bernhard Kroll: Capriccio da camera
  - Enrique Crespo: Improvisation Nr.1
  - Folke Rabe: Basta
  - Ivan Kurz: Sólistův chléb
Literatura
  doporučená literatura
 • Wick, D.: Trombone Technique. Oxford University press. 1971. info
 • Lafosse, A.: Traite de pedagogue du trombone á coulisse. Leduc 1966. info
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
 • Herbert T.: The Trombone. New Haven/London: Yale University Press, 2006. ISBN 0-300-10095-7
Výukové metody
individuální lekce, korepetice, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet - komisionální
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023.