H60086l Hra na cembalo I

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
1/0/0. 2 kr. 2 z 3. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, Ph.D., MBA (přednášející)
MgA. et MgA. Elena Pokorná (přednášející)
Garance
Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Zájem o cembalovou hru. Ovládnutí základů hry na klávesový nástroj.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 5 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/5, pouze zareg.: 0/5
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Cíle předmětu
Předmět poskytuje základní seznámení se s nástrojem, zejména z hlediska zvukového a úhozového a specifiky cembalové interpretace (afekty, práce s časem). Studenti jiných oborů, zpravidla klavírního či varhanního, si zde rozšiřují své dosavadní znalosti a dovednosti z hlediska stylově poučené interpretace. V praxi si mohou na dobových nástrojích ověřit své teoretické znalosti.

Osnova
 • Volitelný předmět Hra na cembalo

  Studium Piéces de Clavecin francouzských clavecinistů,
  skladeb anglických virginalistů, německých, italských a španělských autorů období baroka, případně skladeb B. Martinů a dalších autorů 20. a 21. století. Vypracování skladeb zejména z hlediska zvukového, úhozového a specifik cembalové interpretace (afekty, práce s časem). Praktické uplatnění dosavadních znalosti a dovednosti z hlediska stylově poučené interpretace.
Literatura
 • F. Couperin: L´art de Toucher de Clavecin…. info
 • M. Boxall: Cembaloschule. info
 • M. Lindley - M. Boxall: The early fingering. info
 • Piéces de Clavecin francouzských clavecinistů. info
 • Skladby anglických virginalistů. info
 • Barokní skladby německých, italských a španělských autorů. info
Výukové metody
Cvičení: 1hod./týden
Metody hodnocení
ZS: zápočet
LS: zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023.