H40086VIl Dějiny a literatura nástroje I

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
1/0/3. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. David Šlechta, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jan Řezníček
Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H40086VCz - Dějiny a literatura nástroje I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je zprostředkovat přehled o historii violy. Předmět podrobně mapuje vznik nástroje, jeho vývoj a houslařské školy. Student získá široký přehled o literatuře violy vzniklé ve všech stylových epochách – od méně početných skladeb období baroka přes období klasicismu až po literaturu 20. a 21. století. Orientace studentů spočívá ve vysvětlení historických souvislostí vzniku violy a její předchůdců stejně jako vysvětlení konstrukčního vývoje violy i ostatních smyčcových nástrojů od počátku až po dnešek. Student má povědomí o mistrech houslařích a orientuje se v současných předních výrobcích smyčcových nástrojů. Student ovládá detailní přehled violové literatury (sólové a komorní) od vrcholného baroka až po současnost, zná základní okolnosti vzniku skladeb a dokáže definovat jejich charakteristiku (stupeň obtížnosti, hudební charakter, míru virtuozity, stylové zařazení).
Výstupy z učení
Student má znalosti o historickém vývoji strunných nástrojů a vývoji violy. Má přehled o významných houslařských školách u nás i v zahraničí a o koncertní literatuře sólové i komorní. Orientuje se v literatuře metodické. Dokáže aplikovat své znalosti při vystoupeních na koncertních pódiích i při pedagogické činnosti.
Osnova
 • Vznik a vývoj violy (předchůdci violy)
 • Houslařství v Itálii, Německu, Francii a v Čechách
 • Violová literatura v období baroka
 • Violová literatura v období klasicismu
 • Violová literatura v období romantismu
 • Paul Hindemith a jeho tvorba
 • Violová literatura v české a slovenské hudbě 20. století
Literatura
  doporučená literatura
 • Květ, J. M.: Jiří Herold - violista. Edice ,,Kdo je", sv. 75, Praha 1947
 • Černušák, G. : Dějiny evropské hudby. Praha, Panton 1964
 • Riley M.W.: The history of the viola. United States s.n., 1993
 • Burney, C. : Hudební cestopis 18. věku. Praha, Státní hudební vydavatelství 1966
 • Šmolík, J.: Ladislav Černý – violista. Supraphon, Praha 1977
 • Žídek, F.: Čeští houslisté (violisté) tří staletí. Panton, Praha 1982
 • Šlechta D.: Zapomenutý svět violy d'amore. JAMU, Brno 2018
Výukové metody
Přednáška, řízená diskuse
Metody hodnocení
Zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023, léto 2024.