DH1006l Disertační práce

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
0/0/0. 60 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jindřiška Bártová (cvičící)
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D. (cvičící)
prof. MgA. Miloslav Jelínek (cvičící)
MgA. Jan Kavan, Ph.D. (cvičící)
prof. MgA. Kamila Klugarová (cvičící)
doc. MgA. Robert Kozánek (cvičící)
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. (cvičící)
prof. ArtD. Peter Michalica (cvičící)
prof. MgA. František Novotný (cvičící)
doc. Mgr. Roman Novozámský (cvičící)
prof. MgA. Martin Opršál (cvičící)
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (cvičící)
prof. MgA. Jindřich Petráš (cvičící)
doc. MgA. Alice Rajnohová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Emil Skoták (cvičící)
doc. MgA. Vít Spilka (cvičící)
prof. Adolf Sýkora (cvičící)
doc. MgA. Zdeněk Šmukař (cvičící)
doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Štilec, CSc. (cvičící)
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D., MBA (cvičící)
prof. Mgr. Jan Zbavitel (cvičící)
Garance
Doktorské studium HF – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Doktorské studium HF – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Metody hodnocení
Obor INTERPRETACE A TEORIE INTERPRETACE:
Průběžné hodnocení přípravy disertační práce: po 2. roce studia předloží student/studentka při hodnocení min. 20 stran textu, po 3. roce studia pak min. 40 stran.

Obor KOMPOZICE A TEORIE KOMPOZICE:
Průběžné hodnocení přípravy disertační práce: při pravidelné kontrole průběhu studia je student povinen předložit po 1. ročníku nejméně 20 stran textu disertační práce, osnovu celé práce a seznam literatury; po 2. ročníku nejméně 30 stran textu; po 3. ročníku nejméně 50 stran textu (samozřejmě kromě předkládání vypracovaných ISP pro další rok, dokladování realizované umělecké činnosti a absolventských předmětů). Studenti jsou dále povinni zaslat předkládané texty členům oborové rady nejméně 2 týdny před zasedáním, aby bylo možné je zodpovědně prostudovat.

Pro všechny obory DSP:
Předmět je určen pro studenty doktorského studia, hodnocení předmětu zadávají školitelé jednotlivých studentů.
Zakončení: zápočet + obhajoba před státní komisí.
Zápočet je nutné mít v IS udělen před přihlášením ke státní závěrečné zkoušce a obhajobě dizertační práce.
Informace učitele
https://is.jamu.cz/auth/lide/pracoviste?fakulta=5451;zobrazid=54511001
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023, léto 2024.