J70001l Dějiny jazzu I

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
2/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Jan Dalecký (přednášející)
Garance
JAZZ - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: JAZZ - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Základního povědomí o jazzovém vývoji.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Cíle předmětu
ZS Představení nejdůležitějších nahrávek jednotlivých směrů a proudů v jazzovém vývoji první poloviny 20. století. LS Představení nejdůležitějších nahrávek jednotlivých směrů a proudů v jazzovém vývoji druhé poloviny 20. století.

Osnova
 • Kontakt na pedagoga: MgA. Jan Dalecký (Beránek) - zus.beranek@seznam.cz; 603 955 833 - zasílat raději sms.

  ZS
  Poznávání důležitých momentů v jazzové historii. Upozornění na mezní okamžiky ve vývoji jazzové hudby a analýza jejich aspektů. Smyslem je naučit studenty rozeznat při poslechu konkrétní periodu, dokázat určit zda se jedná o nahrávku z období swingu, be-bopové nebo jiné éry. Poukázat na jednotlivé charakteristické znaky v improvizacích jednotlivců i v celkovém hudebním konceptu. U stěžejních příkladů žánru být schopen podle zvuku a výrazu určit o koho přesně se jedná.

  LS
  Pokračování v analýze znaků jazzového vývoje. Prohlubování znalostí, týkajících se konkrétních interpretů a jejich přínosu pro vývoj jazzové hudby. Rozšíření hudebních obzorů o další významné stylové období a uvědomění si jakým způsobem jazzový vývoj ovlivnily vynálezy v oblasti elektroniky a audiotechniky. Velký důraz je kladen na analýzu hudby Milese Davise v jednotlivých periodách jazzu druhé poloviny 20.století s poukazem na jeho schopnost zapojit do svých projektů vymoženosti moderních technologií v kombinaci s děním v populárních hudebních žánrech jednotlivých období.

  *Životopis pedagoga:

  - viz příloha předmětu
Literatura
 • Carr, I. : Jazz: The Rough Guide, Rough Guides, London, 2000. info
 • Gridley, M.C. : Jazz Styles: History and Analysis, Prentice-Hall, 1985. info
 • Robinson, M. : The Smithsonian Collection of Classic Jazz, Smithsonian Collection, 1997. info
 • Nielsen, O. J. : Jazz Records 1942-1980, Jazz Media POS, Copenhagen. info
Výukové metody
přednáška - 2 hod./týden
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2021/J70001l