HPH038l Účast na konferenci

Faculty of Music
Summer 2021
Extent and Intensity
0/0/144. 6 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Richard Fajnor (seminar tutor)
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. (seminar tutor)
MgA. Jan Kavan, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD. (seminar tutor)
prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (seminar tutor)
prof. Martin Smolka (seminar tutor)
doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D. (seminar tutor)
prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Doctoral studies FoM – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Doctoral studies FoM – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
TYP_STUDIA ( D )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Alespoň dvakrát během studia je posluchač povinen aktivně vystoupit na odborné konferenci (zpravidla na takové, kde přijetí příspěvku předchází odborné posouzení). Dle typu vystoupení oborová rada uděluje příslušný počet kreditů dle dosažených výsledků.
Syllabus (in Czech)
 • Cílem předmětu je:
  1/ získání nového pohledu na řešené otázky diskusí s odborníky
 • 2/ Zvyšování vlastní kvalifikace
 • 3/ Udržení kroku s novými teoriemi, přístupy, trendy a technologiemi
 • 4/ Hledání řešení na výzkumné otázky na domácím / mezinárodním fóru
 • Osnova:
  pasivní účast 1 kredit
  aktivní účast interní konference JAMU 1 kredit
  aktivní účast na popularizační konferenci 1 kredit
  aktivní účast tuzemská konference 3 kredity
  aktivní účast zahraniční konference 5 kreditů
  oceněný příspěvek odbornou komisí na zahraniční konferenci 6 kreditů
Assessment methods (in Czech)
Zápočet udělen na základě dodání potvrzení účastníka konference a prezentovaného materiálu (např. ppt prezentace).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: maximálně 6 kreditů, Dle typu vystoupení oborová rada uděluje příslušný počet kreditů dle dosažených výsledků.
The course is also listed under the following terms Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2021, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2021/HPH038l