HF1104l Úvod do hry na bicí soupravu

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Martin Kleibl, MA, Ph.D. (přednášející)
Kamil Slezák (přednášející)
Marián Ševčík (přednášející)
Garance
Katedra jazzové interpretace - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra jazzové interpretace - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 9 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/9, pouze zareg.: 0/9
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení studenta se základy hry na jazzovou bicí soupravu a posílení rytmického cítění při hře na vlastní nástroj.
Osnova
  • Prohloubení způsobů hry na jazzovou bicí soupravu. Rytmické přístupy v konkrétních jazzových stylech. Základy hry metličkami. Rozvíjení rytmických improvizačních prvků. Představení polyrytmů v rámci koordinačních cvičení. Práce s rytmickými frázemi v rámci studia jazzových standardů.
  • Tematické okruhy
  • 1. Metličky
  • 2. Hraní s nahrávkou
  • 3. Polyrytmy
  • 4. Improvizace
Výukové metody
Přednáška – individuální, 1 hodina týdně
Metody hodnocení
Zápočet Student předvede výběr látky za letní semestr.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2021/HF1104l