HF0174l Hra partitur I

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
0/1/3. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. MgA. Tomáš Krejčí (cvičící)
Garance
doc. Mgr. MgA. Tomáš Krejčí
Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
úspěšné absolvování zimního semestru
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
schopnost čtení a hry sborových partitur a klavírních výtahů z listu, čtení a hry orchestrálních partitur období klasicismu

Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- čtení sborových partitur tří až čtyřhlasé faktury
- transponovat snadnější klavírní sazby do jiných tónin
- hry snadnějších klavírních výtahů
- korepetičního hraní snadnějších klavírních výtahů
Osnova
 • Schopnost čtení a hry sborových a orchestrálních partitur

  zvládnutí čtení sborových partitur tří
  až čtyřhlasé faktury: sbory ženské, mužské, smíšené
  - bezpečná hra sborových partitur na klavír, zvládnutí c-klíčů
  - příprava pro čtení a hru orchestrálních partitur orchestrálních
  - hra klavírních výtahů z listu (dvou i čtyřručních)
  - transpozice snadnějších klavírních sazeb do jiných tónin Postupný přechod od
  čtení a hry partitur sborových k partiturám orchestrálním, období
  klasicismu (Haydn, Mozart, Beethoven a d.)
  - prohlubování všech typů dovedností
  včetně hry klavírních výtahů z listu
  - korepetiční hraní klavírních výtahů -
  metoda "vtahování melodie do doprovodu"
Literatura
 • Burghauser, J. - Eben, P.: Čtení a hra partitur, Supraphon, Praha 1990. info
 • Reuter, F.: Praktisches Partiturspielen, Halle 1951. info
 • Riemann,H.: Anleitung zum Partiturspiel, Lipsko1902. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
zkouška
Poznámka k ukončení předmětu: Výstupem studia předmětu bude praktická účast na projektu Komorní opery HF Jamu formou hudebním nastudování díla se zpěváky nebo nastudování a provedení (klavírní spolupráce při vystoupení) ve Studiu Devítka.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023.