HF0166l Inscenační seminář I

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
0/8/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. MgA. Tomáš Krejčí (cvičící)
Garance
doc. Mgr. MgA. Tomáš Krejčí
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšné absolvování daného předmětu v zimním semestru a tvůrčí přístup k zadaným úkolům.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Příprava menší zpívané role v ročníkovém projektu studentů operní režie nebo ve Studiu Devítka.
Výstupy z učení
Ztvárnění menší role v ročníkovém projektu studentů operní režie nebo ve Studiu Devítka.
Osnova
 • - rozbor role
 • - charakteristika postavy
 • - vztahy a konflikty
 • - vnitřní monolog
 • - představa režiséra
 • - výrazové prostředky
Literatura
  doporučená literatura
 • Brecht, B. : O divadelnom umení. SVKL, Bratislava 1959. info
 • Černý, F. : Otázky divadelní režie. Melantrich, Praha 1988. info
 • Gregor, J. : Kulturgeschichte der Oper. Gallus Verlag, Wien 1941. info
 • HYVNAR, Jan. Herec v moderním divadle. 1. vyd. Praha: KANT, 2011. 268 s. ISBN 978-80-7437-060-1. info
Výukové metody
kolektivní výuka - cvičení, diskuzní metody, metody dovednostně praktické, metody inscenační a situační
Metody hodnocení
zvládnutí menší role v v ročníkovém projektu studentů operní režie nebo ve Studiu Devítka, role může být i činoherního charakteru, menší závažnosti a rozsahu, na základě toho udělení zápočtu
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2021/HF0166l