HF0118l Základy herectví

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
0/2/1. 1 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lubomíra Sonková (cvičící)
Garance
Mgr. Lubomíra Sonková
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 8:30–10:05 009
Předpoklady
Absolvování předmětu v zimním semestru a tvůrčí přístup k zadaným úkolům.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Teoretický a praktický úvod, který vede posluchače k vytváření dramatické postavy. Vytvořit menší role v ročníkových projektech studentů operní režie a ve Studiu Devítka.
Výstupy z učení
Student zvládne lehčí úkol v ročníkových projektech studentů operní režie nebo ve Studiu Devítka. Na základě absolvování daného předmětu bude schopen pod odborným vedením analyzovat zadaný úkol.
Osnova
 • V návaznosti na 1. semestr - zvládnutí připravované operní role nebo operního výstupu po stránce psycho-fyzické jednoty.
 • - pohybové prvky (správné uvolnění a napětí, chůze a gestikulace)
 • - herecké vyjádření snadných činoherních scén
 • - rozvíjení fantazie a seznámení se se stylizací
 • - náročnější herecké etudy
 • - spojení pohybu s hudbou a textem
 • - seznámení se s melodramem
 • - zdokonalení techniky hereckého projevu a ovládání trémy
 • - základy psychofyzické techniky
 • - jak přistupovat ke studiu rolí
 • - rozvíjení fantazie
 • - výrazový projev při koncertním výstupu
 • - herecké vyjádření činoherních scén majících vztah k opeře
 • - mluvené texty v operách či operetách
Literatura
  doporučená literatura
 • Karlík, Josef: Cesty k herectví. JAMU, Brno 2009. info
 • Mistrík, M.: Herecké techniky 20. storočia. Bratislava 2003. info
 • Milena Krobotová: Spisovná výslovnost a kultura mluveného projevu Universita Palackého Olomouc –Pedagogická fakulta 2005 ISBN 80-244-0187-8
 • Josef Karlík: Úvod do herecké práce JAMU Brno 1992 ISBN 80-85429-11-X
Výukové metody
- cvičení, kolektivní výuka
- metody vytváření dovedností
- metody inscenační a situační
- diskuzní metody
Metody hodnocení
Zkouška. Hodnocení na základě 70% účasti ve výuce, předvedení hereckých etud obsahujících základy jevištních požadavků (s textem i bez textu, s hudbou i bez hudby).

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2021/HF0118l