HF0038l Režie I / cvičení

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Tomáš Studený, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Václav Málek (cvičící)
doc. Alena Vaňákova (cvičící)
Garance
doc. Alena Vaňákova
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšně uzavřený zimní semestr předmětu zápočtem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání přehledu o specifických výrazových prostředcích operního umění v dílech operních skladatelů/klasiků a jejich využití v režijní praxi.
Výstupy z učení
Student je po absolvování předmětu schopen rozeznat a hodnotit výrazové prostředky určených operních děl a inscenování oper z hlediska historického i z pohledu současnosti, resp. aktuálních režijních trendů.
Osnova
 • Seznámení s operním dílem G. Verdiho, B. Smetany.
 • Význam R. Wagnera pro chápání opery jako hudebního dramatu a rozvoj operní režie.
 • Sledování režijních postupů při inscenování vrcholných operních děl od minulosti po současnost na základě dohledaných materiálů (literatura, kritiky, paměti, video a DVD nahrávky, apod.).
 • Zadání titulu k vytvoření cvičné koncepce na další semestr - ZS druhého ročníku studia operní režie (G. Verdi).
Literatura
 • Bachtík, J. : Giuseppe Verdi, život a dílo, SHV, Praha 1963. info
 • Holzknecht, V. : Bedřich Smetana - život a dílo. Panton, Praha 1984. info
 • Pujman, F. : Poznámky o dramaturgii Smetanových oper. Fr. Borový, Praha 1919. info
 • Wagner, Richard : Opera a drama. Praha: Paseka, 2002. info
 • Werfel, F. : Verdi. Odeon, Praha 1967. info
Výukové metody
Cvičení, cílem je zvládnutí techniky práce s klavírním výtahem, práce s odbornou literaturou k zadanému dílu. Diskuse, rozbory zadaných děl po stránce režijně koncepční a inscenační.
Metody hodnocení
Zápočet. Podmínkou pro získání zápočtu je 70% účast ve výuce a referát na téma "Význam R. Wagnera pro rozvoj hudebního dramatu".
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2021/HF0038l