H70111l Klavírní doprovod KP

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
5/0/0. 2 kr. 2 z 4. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Jiří Doležel (přednášející)
MgA. Dominik Gál (přednášející)
Mgr. Josefa Hloušková (přednášející)
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Vladimíra Sláviková (přednášející)
MgA. Viktor Vojnovič (přednášející)
MgA. Pavel Zemen, DiS. (přednášející)
Garance
Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Zvládnutí specifické role klavírního doprovazeče. Rozvoj hry z listu, orientace v partituře a tvůrčí práce s klavírním výtahem. Příprava na práci korepetitora v hudebním či tanečním oboru ZUŠ, příp. vyšších stupňů uměleckého školství.
Osnova
  • Studium skladeb různých stylových období, které tvoří těžiště instruktivního repertoáru uměleckých škol v instrumentálních a pěveckých oborech. Principy a možnosti práce s klavírním výtahem. Estetická a zvuková specifika klavírního doprovodu.
Literatura
    doporučená literatura
  • Philipp, G.: Klavier-Klavierspiel-Improvisation. Lipsko, 1984
  • Moore, G.: Am I too Loud? Penguin, Harmondsworth, 1966
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2021/H70111l