H70099El Hra na klavír II

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
2/0. 7 kr. 7 z 14. Ukončení: kz.
Vyučující
Lubomír Šrámek (přednášející)
MgA. Vít Křišťan (přednášející)
MgA. Jiří Levíček (přednášející)
Garance
Katedra jazzové interpretace - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra jazzové interpretace - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Předmět je určen výhradně pro studenty KJI. Úspěšně složené zkoušky z předchozího ročníku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je pochopení role klavíru v jazzu, hlubší seznámení s jednotlivými jazzovými styly a typy doprovodu. Možnosti improvizace, rozvoj kreativity.

Osnova
  • Student je veden k pochopení hry na nástroj, k objevování možností improvizačních technik a jejich realizací na nástroj. Důraz je kladen na stylový hudební jazzový jazyk a na rozvíjení kreativnosti a individuality každého studenta.
Výukové metody
Tématické konzultace, praktické ukázky, práce se stěžejními jazzovými nahrávkami atd. Předmět má formu individuální hodiny a stojí na aktivní účasti studenta.
Metody hodnocení
Zkouška – klasifikovaná, komisionální zkouška na konci zimního i letního semestru.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022.