H70052l Úvod do studia interaktivních médií

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
2/0. 2 kr. 2 z 4. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
každé sudé úterý 14:00–16:00 MU N21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je zmapovat základní terminologii a tematické okruhy studií nových médií a technologické a textuální vlastnosti nových médií, přičemž důraz je kladen na zvládnutí základního pojmového aparátu, zahrnujícího koncepty digitality, hypertextuality, remediace a konvergence, virtuality a kybertextu. Součástí kurzu je osvětlení základních technologických a historických fakt spojených s novými médii. Na konci kursu bude student schopen: Definovat základní pojmy z oblasti umění nových médií: nová, digitální, interaktivní média; na vztah informačních technologií a post-moderny; vztah umění a techniky/médií. Vysvětlit vztahy mezi konceptuálním, technickém a kulturním rámci nových médií. Shrnout poznatky z oblasti diskurzu teorie a estetiky umění nových médií a techno-, či "kyber-kultury".

Osnova
 • Kurz uvádí do problematiky nových médií. Posluchači se seznámí se základními pojmy teorie interaktivních médií, základními metodologiemi a strategiemi výzkumu umění nových médií.

  ZS:
  Studia nových médií
  Definice a typologie médií
  Digitální média - technologické vlastnosti nových médií
  Kybertext a virtualita
  Kód / protokol
  Hypertext a hypermédia - teorie a historie hypertextu
  Multimédia, konvergence a remediace
  Nová média a sociální / kulturní prostor
  Historie nových médií

  LS:
  kybernetické paradigma a vizuální kultura
  nová-média; digitální-média; interaktivní média
  hypertext vs narativita
  binární kód a interaktivita - koncept rozhraní a vztah člověk-stroj
  imerze a zkušenost bytí v prostoru- technologie umělé nebo rozšířené reality
Literatura
 • Landow, George P. Hypertext 2.0. Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1997. info
 • Handbook of new media :social shaping and consequences of ICTs : updated student edition. Edited by Leah A. Lievrouw - Sonia M. Livingstone. Thousand Oaks [Calif.] SAGE, 2006. info
 • Bolter, Jay David - Grusin, Richard. Remediation :understanding new media. 1st MIT Press pbk. ed. Cambridge, Mass. : MIT Press, 2000 McLuhan, M.: Člověk, média a elektronická kultura, Brno Jota, 2000. info
 • Bolter, J.D, Grusin, R.: Remdiation. Understanding New Media, MIT Press,2000. info
 • Huhtamo, E.: From Kaleidoscomaniac to Cybernerd: Notes Toward an Archeology of Media, In. Ed.Druckerey, T.: Electric Culture: Technology and Visual Representation, New York 1994. info
 • Manovich, L.: Principy nových médií, in Teorie vědy/Theory of Science, XI/XXIV/2/2002. info
 • Flusser, V.: Komunikológia, Bratislava 2002. info
 • Flusser, V.: Do univerza technických obrazů, Praha 2001. info
 • Ed. Lister, M. a kol.: New Media: A Critical Introduction, Londýn, 2003. info
 • Manovich, L.: The Language of New Media, Mit Press 2002. info
Výukové metody
Přednáška
Kurz v rámci meziuniverzitního projektu ESF "Umění a multimedia" zajišťuje FF MU.
Metody hodnocení
Ukončení formou písemného testu.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2021/H70052l