H60378Nl Role Creating I

Faculty of Music
Summer 2021
Extent and Intensity
1/1. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Irena Rozsypalová (lecturer)
Mgr. Lubomíra Sonková (lecturer)
Mgr. Vladimíra Šmukařová (lecturer)
MgA. Petra Špačková-Lintymerová (lecturer)
Guaranteed by
Vocal Studies Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Vocal Studies Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Minimálně 70 % účast ve výuce a tvůrčí přístup k přípravě zadaných úkolů.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Teoretický a praktický úvod, který vede posluchače k vytváření dramatické postavy. Vytvořit sborové party nebo menší role v KO a snažit se o pravdivé vyjádření postavy.

Syllabus (in Czech)
 • Zvládnutí připravované operní role nebo operního výstupu po stránce psycho-fyzické jednoty.

  - Teoretické přednášky vyučujícího (psychofyzická technika, dynamický stereotyp, postavy, dynamický temporytmus#).
  - Pohybové prvky (správné uvolnění a napětí, chůze a gestikulace).
  - Pohybové herecké etudy.
  - Herecké vyjádření snadných činoherních scén.
  - Rozvíjení fantazie a seznámení se se stylizací.
  - Umění slyšet hudbu.
  v LS
  - Zdokonalení pohybových prvků.
  - Náročnější herecké etudy.
  - Spojení pohybu s hudbou a textem.
  - Zdokonalení techniky hereckého projevu a ovládání trémy.
  - Základy psychofyzické techniky.
  - Herecké vyjádření krátkých operních výstupů za pomoci magnetofonu.
  - Ztvárnění lehčích árií buď živě nebo s magnetofonem (po konzultaci s pedagogem hlavního předmětu).
  - Naučit se přistupovat ke studiu rolí (rozvíjení fantazie) - snaha o pravdivé vyjádření charakteru postavy.
  - Nácvik výrazového projevu při koncertním provedení.
Literature
 • Kazantzakis, N. : Kristus znovu ukřižovaný. Slovenský spisovatel, Bratislava 1985 (srovnání s operou B. Martinů : Řecké pašije). info
 • Racek, J. : Leoš Janáček. Krajské nakladatelství, Brno 1963. info
Teaching methods (in Czech)
Kolektivní výuka.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 3 z 5.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (Summer 2021, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2021/H60378Nl