H6035Nl Repertoire Study with Piano II

Faculty of Music
Summer 2021
Extent and Intensity
2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. Vladimír Hollý (lecturer)
doc. MgA. Marcela Jelínková (lecturer)
doc. Mgr. Renata Lichnovská (lecturer)
MgA. Libuše Pančochová (lecturer)
Guaranteed by
String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
absolvování bakalářského studia příslušného oboru
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Syllabus (in Czech)
  • Nácvik a rozbor studovaného repertoáru, rozvoj komplexního chápání studovaných skladeb
Literature
  • Repertoár různého slohového období. info
Teaching methods (in Czech)
Individuální nácvik s klavírním doprovazečem
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 4.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
  • Enrolment Statistics (Summer 2021, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2021/H6035Nl