H60191l Chamber Play II

Faculty of Music
Summer 2021
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MgA. Miloslav Jelínek (lecturer)
doc. Miloš Vacek (lecturer)
MgA. David Šlechta, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Pavel Wallinger (lecturer)
Guaranteed by
String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
absolvování bakalářského studia příslušného oboru
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Syllabus (in Czech)
  • práce v komorním souboru od dua po noneto, repertoár sahající od klasicismu po soudobou tvorbu
Literature
  • např. J. Haydn - Smyčcové kvartety #Skřivánčí" a #Kvintenquartet", W.A. Mozart - Dua pro housle a violu, klavírní tria, smyčcové kvartety, L. van Beethoven - kvartety vyšších opusových čísel, F. Schubert - #Smrt a dívka", J. Brahms - 3 kvartety, klavírní tria a kvartety, A. Dvořák - #Americký" a #Slovanský", dva klavírní kvintety, P.I. Čajkovskij, B. Smetana - Klavírní trio g-moll, dva kvartety, C. Debussy a M. Ravel smyčcové kvartety, E. Grieg, S. Prokofjev, B. Bartók, D. Šostakovič, B. Britten. info
Teaching methods (in Czech)
individuální konzultace, praktický nácvik
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 3 z 6.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2022, Summer 2023.
  • Enrolment Statistics (Summer 2021, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2021/H60191l