H601873l Komorní hra II

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
0/2. 4 kr. 4 z 7. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. MgA. Miloslav Jelínek (přednášející)
doc. Miloš Vacek (přednášející)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Bohuslav Matoušek (přednášející)
MgA. David Šlechta, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Wallinger (přednášející)
prof. MgA. František Novotný (cvičící)
doc. Mgr. Jan Řezníček (cvičící)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (cvičící)
MgA. Štěpán Švestka (cvičící)
Garance
Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
* předchozí znalosti interpretace komorní hudby
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Osnova
  • Další rozvoj schopnosti dynamické, intonační a výrazové
    přizpůsobivosti, potřeba diferencované intonace v ansámblech rozličného typu
    (smyčcový, s klavírem, s jinými nástroji)
Literatura
  • Výběr z repertoáru pro dané nástrojové obsazení, vhodné zařadit díla vrcholného romantismu, impresionismu a 20. století. info
Výukové metody
hromadná výuka, koncertní vystoupení
Metody hodnocení
zápočet
klasifikovaný zápočet - komisionální
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022.