H60091Kl Piano Playing II

Faculty of Music
Summer 2021
Extent and Intensity
0/0.5/0. 1 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. Pavel Kratochvíl (lecturer)
MgA. Vanesa Ignatova - Grabon (lecturer)
doc. MgA. Alice Rajnohová, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Vladimíra Sláviková (lecturer)
MgA. Viktor Vojnovič, Ph.D. (lecturer)
Mgr. MgA. Kristýna Znamenáčková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Piano Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Piano Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Předmět je otevřen všem, kdo zvládli základy klavírní hry absolvováním obdobného školení na nižších stupních studia.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Syllabus (in Czech)
 • Požadavky v průběhu semestru :
  - znalost všech stupnic a akordů
  - pěstování schopnosti hry z listu (zvláště v oboru dirigování)
  - schopnost hry klavírních doprovodů
  - studium alespoň 2 rozsáhlejších etud (Czernyho, Clementiho, Cramera, Chopina, Skrjabina atd.)
  - studium 1 díla z okruhu Scarlatti, Bach, Händel, nebo polyfonního díla jiného období
  - studium jedné věty z klasické nebo jiné sonáty
  - studium přednesové skladby podle vlastního výběru z období romantismu, impresionismu, 20. nebo 21. století.
  LS
  Příprava ke klasifikovanému zápočtu v letním semestru předpokládá studium následujícího programu v délce trvání nejméně 15 minut.
  Požadavky v průběhu semestru :
  - znalost všech stupnic a akordů
  - realizace jednoduchého klavírního doprovodu
  - nastudování alespoň 2 rozsáhlejších etud (výběr z etud Czernyho, Clementiho, Cramera, Chopina, Rachmaninova atd.)
  - studium 1 polyfonního díla libovolného období
  - studium jedné sonátové věty z libovolného období
  - studium přednesové skladby z libovolného období
Literature
 • Štěpánová-Kurzová, I.: Klavírní technika, Supraphon, Praha 1979. info
 • Kolektiv autorů: Etudy o klavíru - Interpretace, Technika, Pedagogika, Estetika. Supraphon, Praha 1987. info
 • Sýkora, V. J.: Dějiny klavírního umění. Panton, Praha 1973. info
 • Martienssen, C.A.: Tvorivé vyučovanie klavírnej hry. Bratislava 1985. info
 • Nejgauz, G. G.: O umění klavírní hry. Praha 1983. info
 • Gněsina, E.: Přípravná cvičení k různým druhům klavírní techniky. Praha 1978. info
Teaching methods (in Czech)
Individuální lekce - cvičení v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně
Assessment methods (in Czech)
zápočet
komisionální klasifikovaný zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2021/H60091Kl